Jmenný rejstřík

Title: Jmenný rejstřík
Author: Kolejka, Josef
Source document: Kolejka, Josef. "Národnostní princip" a internacionalismus, 1789-1860 : vznik marxistické teorie národnostní otázky a "zahraniční politiky". Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1984, pp. 175-178
Extent
175-178
Type
Index
Language
Czech
Rights access
open access
License: N/A