Postavení lidu s moravskou malovanou keramikou v rámci mladšího neolitu středního Podunají a střední Evropy vůbec

Title: Postavení lidu s moravskou malovanou keramikou v rámci mladšího neolitu středního Podunají a střední Evropy vůbec
Source document: Podborský, Vladimír. Těšetice-Kyjovice. 2, Figurální plastika lidu s moravskou malovanou keramikou. Vyd. 1. V Brně: Universita J.E. Purkyně, c1985, pp. 11-19
Extent
11-19
Type
Chapter
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license