Těšetice-Kyjovice II., Die figurale Plastik des Volkes mit mährischer bemalter Keramik : [Zusammenfassung]

Title: Těšetice-Kyjovice II., Die figurale Plastik des Volkes mit mährischer bemalter Keramik : [Zusammenfassung]
Contributor
Hájek, Otto (Translator)
Source document: Podborský, Vladimír. Těšetice-Kyjovice. 2, Figurální plastika lidu s moravskou malovanou keramikou. Vyd. 1. V Brně: Universita J.E. Purkyně, c1985, pp. 209-214
Extent
209-214
Type
Summary
Language
German
Rights access
open access
License: N/A