Jmenný rejstřík

Title: Jmenný rejstřík
Author: Knoz, Tomáš
Source document: Knoz, Tomáš. Državy Karla Staršího ze Žerotína po Bílé hoře : osoby, příběhy, struktury. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2001, pp. 457-469
Extent
457-469
Type
Index
Language
Czech
Rights access
open access
License: N/A