Záhady moravské archeologie, aneb, Problémy absolutního datováni vybraných nálezových souborů

Title: Záhady moravské archeologie, aneb, Problémy absolutního datováni vybraných nálezových souborů
Variant title
Rätsel der mährischen Archäologie oder Probleme bei der absoluten Datierung von fundkomplexen
Contributor
Magar, Bernd (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2009-2010, vol. 58-59, iss. M14-15, pp. [177]-211
Extent
[177]-211
  • ISSN
    1211-6327
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Note
  • Obsahuje obrazové přílohy.