Záhady moravské archeologie, aneb, Problémy absolutního datováni vybraných nálezových souborů

Název: Záhady moravské archeologie, aneb, Problémy absolutního datováni vybraných nálezových souborů
Variantní název
Rätsel der mährischen Archäologie oder Probleme bei der absoluten Datierung von fundkomplexen
Přispěvatel
Magar, Bernd (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2009-2010, roč. 58-59, č. M14-15, s. [177]-211
Rozsah
[177]-211
  • ISSN
    1211-6327
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Note
  • Obsahuje obrazové přílohy.