Vznik nářeční diferenciace češtiny (XIII. - XVI. stol.) : mapa č. 2

Title: Vznik nářeční diferenciace češtiny (XIII. - XVI. stol.) : mapa č. 2
Source document: Lamprecht, Arnošt. Vývoj fonologického systému českého jazyka. Vyd. 2. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1968,
Type
Attachments
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license