Národnostní otázka v programech a činnosti mezinárodního dělnického hnutí (I., II. a III. internacionála) : (vytyčení problémů a etap jejich řešení)

Title: Národnostní otázka v programech a činnosti mezinárodního dělnického hnutí (I., II. a III. internacionála) : (vytyčení problémů a etap jejich řešení)
Author: Kolejka, Josef
Source document: Kolejka, Josef. Padesát vítězných let : sborník prací z vědecké konference filosofické fakulty University J. E. Purkyně k 50. výročí vzniku Komunistické strany Československa. Čerešňák, Bedřich (Other). Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1973, pp. 53-63
Extent
53-63
Type
Chapter
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license