Die mährische und schlesische Woll- und Baumwollwarenproduktion im 18. Jahrhundert : Zusammenfassung

Title: Die mährische und schlesische Woll- und Baumwollwarenproduktion im 18. Jahrhundert : Zusammenfassung
Contributor
Beck, Miroslav (Translator)
Source document: Mainuš, František. Vlnařství a bavlnářství na Moravě a ve Slezsku v XVIII. století. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1960, pp. 232-239
Extent
232-239
Type
Summary
Language
German
Rights access
open access
License: N/A