[Zahajovací projev proděkana prof. dr. Jana Chloupka]

Title: [Zahajovací projev proděkana prof. dr. Jana Chloupka]
Author: Chloupek, Jan
Source document: Chloupek, Jan. Otázky slovanské syntaxe. IV/1, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976, část první. Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1979, pp. 11-12
Extent
11-12
Type
Other
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license