Slovakistika

Title: Slovakistika
Source document: Válek, Vlastimil. Slavica na Masarykově univerzitě v Brně : literární věda, jazykověda, historiografie, uměnovědy. Dorovský, Ivan (Editor). 2. dopl. a rozš. vyd. V Brně: Masarykova univerzita, 1993, pp. 50-52
Extent
50-52
Type
Article
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license