Polonistika

Title: Polonistika
Source document: Pelikán, Jarmil. Slavica na Masarykově univerzitě v Brně : literární věda, jazykověda, historiografie, uměnovědy. Dorovský, Ivan (Editor). 2. dopl. a rozš. vyd. V Brně: Masarykova univerzita, 1993, pp. 59-60
Extent
59-60
Type
Article
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license