Nedáme si diktovat, koho máme milovat(?) : O sletovém průvodu v roce 1948

Title: Nedáme si diktovat, koho máme milovat(?) : O sletovém průvodu v roce 1948
Source document: Theatralia. 2014, vol. 17, iss. 1, pp. 52-89
Extent
52-89
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Focus of the present study is the Sokol gathering parade in 1948, which became a massive demonstration of disagreement with the on-setting Communist regime in Czechoslovakia. Originally meant to be a unity ritual celebrating renewal after the end of WWII, the gathering soon turned into the conflict ritual between democratic and totalitarian part of the Czechoslovak society. The aim of the study, exploring the Sokol gathering on the grounds of cultural performance theory, is to present the parade as a theatrical public event which had particular distinctive features, such as changeability in time, dialogic nature, etc. The author is especially concerned with the ways in which the schedule of the event was being alternated based on the changing socio-political situation; with the means of protesting against the Communist procedure in the parade; and the dialogic nature of the slogans chanted by the participants.
References
[1] BENEŠ, Bohuslav. 1994. Sokolské průvody. In Ludmila Tolarcová (ed.). Slavnostní průvody. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum, 1994: 159–165.

[2] Bratři, sestry, sokolská mládeži. 1947. Národní muzeum, Historické muzeum, Sbírka dějin tělovýchovy a sportu, fond Sokol, karton 101, sig. 2373.

[3] DOLEŽEL, Michal a Tomáš MOTLÍČEK. 2013. Památný den Sokola: sedmnáct osvětimských portrétů. Brno: Sokol Brno I, 2013.

[4] Dopis bratru poslanci. 1948. Autor: Smolík. Národní archiv, fond Ústředního akčního výboru Národní fronty (352/7), karton 77, složka XI. všesokolský slet vPraze.

[5] DVORNÍČKOVÁ, Marie a Antonín ZÁVIŠ. 1948. Odpor proti záměrnému protisokolskému tažení. Prohlášení zaslané představiteli Moravskoslezské župy předsednictvu ČOS v Praze. Národní archiv, fond Ústředního akční výboru Národní fronty (352/7), karton 77, složka XI. všesokolský slet v Praze.

[6] HAVLÍČEK, Věnceslav. 1948. Sokolské slety. Praha: Sfinx, 1948.

[7] HELLER, Viktor. 1948. Husovy oslavy na Staroměstském náměstí. Národní archiv, fond Ústředního akčního výboru NF (357/2), karton 57, složka Husovy oslavy.

[8] HELLER, Viktor. 1948. Zpráva o opatřeních, která činí sokolstvo ke zdárnému průběhu sletu. Národní archiv, fond Ústředního akční výboru Národní fronty (352/7), karton 77, složka XI. všesokolský slet v Praze

[9] HILLER, Jan. 1923. Památník VII. sletu všesokolského v Praze 1920. Praha: ČOS, 1923.

[10] HOJDA, Zdeněk. 2008. Jak slaví národ Husův. Dějiny a současnost 30 (2008): 8: 41–43.

[11] HORNÝ, Jaroslav. 1967. Průvod dorostu Prahou. In Památník XI. všesokolského sletu v Praze 1948. New York: Sokolský pomocný výbor, 1967: 62–65.

[12] HRBAS, Jiří. 1967. Divákem po deseti letech. In Památník XI. všesokolského sletu v Praze 1948. New York: Sokolský pomocný výbor, 1967: 111–112.

[13] HŘEBÍK, Antonín a Evžen KÖPPL. 1946. Pozvání na schůzi sletového výkonného výboru 4. dubna 1946. Archiv bezpečnostních složek, Kanice, Archivní fond StB, fond ČOS – nezpracováno.

[14] Ideový rozbor otázky Husova kultu v dnešní době 1949. 1949. Národní archiv, fond Ústředního akčního výboru Národní fronty (352/7), karton 57, složka Husovy oslavy.

[15] JANÁK, Dušan. 1948. Sokolská otázka v roce 1948. Časopis Slezského zemského muzea, série B. 41 (1992): 3: 258–280.

[16] JIŘIKOVSKÁ, Vanda. 1994. Lidé v průvodu – průvod jako jedna z identifikačních situací. In Ludmila Tolarcová. Slavnostní průvody. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum, 1994: 51–57.

[17] KAPLAN, Karel. 1994. Poslední rok prezidenta: Edvard Beneš v roce 1948. Brno: Doplněk, 1994.

[18] KAPLAN, Karel. 1997. Pět kapitol o Únoru. Brno: Doplněk, 1997.

[19] KAPLAN, Karel. 2012. Národní fronta 1948–1960. Praha: Academia, 2012.

[20] KOPECKÝ, Václav. 1960. ČSR a KSČ. Praha: SNPL, 1960.

[21] KÖPPL, Evžen. 1967. Ze zákulisí posledního sletu. In Památník XI. všesokolského sletu v Praze 1948. New York: Sokolský pomocný výbor, 1967: 142–143.

[22] KOZÁKOVÁ, Zlata. 1994. Sokolské slety 1882–1948. Praha: Orbis, 1994.

[23] KULHEIM, Josef. 1948. Proč pořádáme XI. slet. Národní muzeum, Historické muzeum NM, Sbírka dějin tělesné výchovy a sportu, fond Sokol, karton 98, sig. 2372.

[24] Manifest k Husovým oslavám v roce 1948. 1948. Národní archiv, fond Ústředního akčního výboru NF (352/7), karton 57, složka Husovy oslavy.

[25] NAUMAN, Jaroslav. 1939. Sletový průvod. In Rudolf Procházka (ed.). Památník X. všesokolského sletu v Praze 1938. Praha: Československá obec sokolská, 1939: 242–252.

[26] Nespecifikovaný soupis udání. 1948. Národní archiv, fond Ústředního akčního výboru Národní fronty (352/7), karton 77, složka XI. všesokolský slet v Praze. [Pravděpodobně opis spisu úřadovny OU StB.]

[27] PINC, Zdeněk. 1998. Identita a tělesnost jako politický problém. In Anna Hogenová. Tělo a pohyb. Praha: Karolinum, 1998: 104–109.

[28] PROCHÁZKA, Rudolf. 1939. Pátého července. In id. Památník X. Všesokolského sletu v Praze 1938. Praha: Československá obec sokolská, 1939: 193–208.

[29] PROVAZNÍKOVÁ, Marie. 1967. Co viděla náčelnice. In Památník XI. všesokolského sletu v Praze 1948. New York: Sokolský pomocný výbor, 1967: 143–146.

[30] PROVAZNÍKOVÁ, Marie. 1976. Sletové dožínky. In Marie Provazníková a Jiří Škvor. XI. všesokolský slet v Praze 1948. Curych: Confrontation, 1976: 94.

[31] PROVAZNÍKOVÁ, Marie. 1988. To byl Sokol. Mnichov: České slovo a Společnost vědy a umění, 1988.

[32] PROVAZNÍKOVÁ, Marie a Jiří ŠKVOR. 1976. XI. všesokolský slet v Praze 1948. Curych: Confrontation, 1976.

[33] Předlohy pro schůzi výboru ČOS vr. 1947. 1947. Národní muzeum, Historické muzeum NM, Sbírka dějin tělesné výchovy a sportu, fond Sokol, karton 97, sig. 2358.

[34] Rozhovor o sletovém průvodu v roce 1948. 2013. Rozhovor s členy Věrné gardy Máchalovy župy. Brno, 29. 10. 2013.

[35] RÝDL, Miroslav. 1998a. Tělesná kultura jako stránka obecné kultury. In Anna Hogenová. Tělo a pohyb. Praha: Karolinum, 1998: 123–128.

[36] RÝDL, Miroslav. 1998b. Pohyb jako zprostředkující článek mezi biologickou a společenskou determinovaností člověka. In Anna Hogenová. Tělo a pohyb. Praha: Karolinum, 1998: 6–11.

[37] Seznam různých skandovaných hesel, které byly provolávány při průvodu Sokolstva Prahou. 1948. Národní archiv, fond Ústředního akčního výboru Národní fronty (352/7), karton 77, složka XI. všesokolský slet v Praze.

[38] Sláva, krása a jásot prošly Prahou. 1948. Svobodné slovo 4 (1948): 185 (8. 7. 1948): 1.

[39] Sletové pokyny pro členky. 1948. Autor: Marie Provazníková, vydáno nákladem Sletového výkonného výboru. Národní muzeum, Historické muzeum NM, Sbírka dějin tělesné výchovy a sportu, fond Sokol, karton 101, sig. 2400.

[40] Sletové pokyny pro muže. 1948. Autor: Evžen Penniger, vydáno nákladem Sletového výkonného výboru. Národní muzeum, Historické muzeum, Sbírka dějin tělovýchova a sportu, fond Sokol, karton 101, sig. 2402.

[41] STEHLÍKOVÁ, Eva. 1985. Obřadní a divadelní prvky v sokolském hnutí. In Milena Freimanová. Divadlo v české kultuře 19. století. Praha: Národní galerie, 1985: 161‒166.

[42] TYRŠ, Miroslav. 1925. Mohamed a nauka jeho. Brno: Moravský Legionář, 1925.

[43] TYRŠ, Miroslav. 1968. Hod Olympický. Praha: Olympia, 1968.

[44] UHLÍŘ, Jan B. a Marek WAIC. 2001. Sokol proti totalitě 1938–1952. Praha: Karolinum, 2001.

[45] Účast Američanů na sletě. 1948. Národní archiv, fond Ústředního akčního výboru Národní fronty (352/7), karton 77, složka XI. všesokolský slet v Praze.

[46] VS-SNB [vyšetřovací spis Sboru národní bezpečnosti, pozn. TF] Brandýs nad Orlicí čís. jedn. 136 taj./48 ze dne 16. 7. 1948. 1948. Národní archiv, fond Ústředního akčního výboru Národní fronty (352/7), karton 77, složka XI. všesokolský slet v Praze.

[47] VS –SNB [vyšetřovací spis Sboru národní bezpečnosti, pozn. TF] Přelouč čís. jedn. 187 taj./48 ze dne 27. 7. 1948. 1948. Národní archiv, fond Ústředního akčního výboru Národní fronty (352/7), karton 77, složka XI. všesokolský slet v Praze.

[48] VS –SNB [vyšetřovací spis Sboru národní bezpečnosti, pozn. TF] Vysoké Mýto čís. jedn. 174 taj./48 ze dne 23. 7. 1948. 1948. Národní archiv, fond Ústředního akčního výboru Národní fronty (352/7), karton 77, složka XI. všesokolský slet v Praze.

[49] Vyjádření ministerstva osvěty k otázce Husových oslav v r. 1949. 1949. Dopis ministerského zástupce Petra Konečného Ústřednímu akčnímu výboru NF ze dne 3. června 1949. Národní archiv, fond Ústředního akčního výboru Národní fronty (357/2), karton 57, složka Husovy oslavy.

[50] WALDAUF, Jan. 2007. Malé dějiny velké myšlenky. 1. díl. Luhačovice: Nakladatelství Atelier IM, 2007.

[51] WILLES, David. 2003. A Short History of Western Performance Space. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

[52] Zápis sepsaný u OAV NF v Hořicích za přítomnosti podepsaných. 1948. Autoři: Jaroslav Kuhn a Václav Krátký. Národní archiv, fond Ústředního akčního výboru Národní fronty (352/7), karton 77, složka XI. všesokolský slet v Praze.

[53] Zápis ze schůze komise pro sokolské otázky při KAV NF v Praze, konané 20. července 1948. 1948. Národní archiv, fond Ústředního akčního výboru Národní fronty (352/7), karton 77, složka XI. všesokolský slet v Praze.

[54] ZÁPOTOCKÝ, Antonín. 1948. Otevřeně a upřímně. Sokolský věstník 46 (1948): 29/30 (13. 7. 1948): 1.