Indie scéna nezávislá od hudby

Title: Indie scéna nezávislá od hudby
Source document: Theatralia. 2014, vol. 17, iss. 1, pp. 151-179
Extent
151-179
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] AZERRAD, Michael. 2001. Our Band Could Be Your Life: Scenes from the American Indie Underground, 1981–1991. Boston: Little Brown, 2001. 528 s.

[2] ČERNICKÝ, Viktor. 2013a. Teatralita veřejných událostí: Dav a jeho premena počas demonštrácie proti spoplatneniu vysokoškolského štúdia. Seminárna práca, Filozofická fakulta MUNI Brno. Brno: Masarykova univerzita, 2013 (nepubl.). Dostupné vknižnici Katedry divadelných štúdií na FF MUNI.

[3] ČERNICKÝ, Viktor. 2013b. Teatralita veřejných událostí: Teatralita ulíc mesta Brna, 24.10. 2012. Seminárna práca, Filozofická fakulta MUNI Brno. Brno: Masarykova univerzita, 2013 (nepubl.). Dostupné v knižnici Katedry divadelných štúdií na FF MUNI.

[4] DRÁBEK, Pavel. 2008. Dva vznešení příbuzní jako součást Fletcherova díla. In Dva vznešení příbuzní [program]. Praha: Národní divadlo, 2008. s. 47‒78.

[5] FONAROW, Wendy. 1997. The spatial organization of the indie music gig. In Ken Gelder a Sarah Thornton (edd.). The Subcultures Reader. London/New York: Routledge, 1997. 599 s.

[6] FONAROW, Wendy. 2010. Ask the indie professor: Shoes, phones and other gig accessories [online]. The Guardian, 26. 7. 2010 [citované dňa 4. 4. 2013]. Dostupné na http://www.guardian.co.uk/music/musicblog/2010/jul/26/ask-indie-professor.

[7] FONAROW, Wendy. 2011. Ask the indie professor: Why do Americans think they invented indie? [online]. The Guardian, 28. 7. 2011 [citované dňa 29. 3. 2013]. Dostupné na http://www.guardian.co.uk/music/musicblog/2011/jul/28/indie-professor.

[8] GEHL, Jan. 2000. Život mezi budovami: užívání veřejných prostranství. Brno: Nadace Partnerství, 2000. 202 s.

[9] GOFFMAN, Erving. 1999. Všichni hrajeme divadlo: sebeprezentace v každodenním životě. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 1999. 247 s.

[10] HEBDIGE, Dick. 2012. Subkultura a styl. Praha: Dauphin, 2012. 239 s.

[11] SMOLÍK, Josef. 2010. Subkultury mládeže: uvedení do problematiky. Praha: Grada Publishing a.s., 2010. 228 s.

[12] MEDIAN SK. 2008. Prieskum počúvanosti rozhlasových staníc na Slovensku [online]. Radia.sk, 21. 7. 2008 [citované dňa 4. 4. 2013]. Dostupné na http://www.radia.sk/pocuvanost/vlny/2012-4/slovensko.html.

[13] POTANČOK, Vladimír. 2009. Cesta k sebe [online].Týždeň, 28. 3. 2009 [citované dňa 2. 4. 2013]. Dostupné na http://www.tyzden.sk/casopis/2009/13/cesta-k-sebe.html nebo in Týždeň (2009): 13: 3.

[14] THORNTON, Sarah. 1996. Club cultures: Music, Media and Subcultural Capital. Middletown: Wesleyan University Press, 1996. 201 s.

[15] THORNTON, Sarah a Ken GELDER (edd.). 1997. The Subcultures Reader. London/New York: Routledge, 1997. 656 s.