Svátek sv. Mikuláše v Horní Lhotě, 4. 12. 2010

Title: Svátek sv. Mikuláše v Horní Lhotě, 4. 12. 2010
Author: Kubina, Lukáš
Source document: Theatralia. 2014, vol. 17, iss. 1, pp. 204-211
Extent
204-211
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] FROLEC, Václav. 2001. Vánoce v české kultuře. Praha: Vyšehrad, 2001.

[2] GOFFMAN, Erving. 1999. Všichni hrajeme divadlo: sebeprezentace v každodenním životě. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 1999.

[3] LANGHAMMEROVÁ, Jiřina. 2004. Lidové zvyky: výroční obyčeje z Čech a Moravy. Praha: Lidové noviny, 2004.

[4] NEŠKUDLA, Bořek. 2004. Encyklopedie bohů a mýtů starověkého Říma a Apeninského poloostrova. Praha: Libri, 2004.

[5] ŠMAHEL, František. 2012. Diví lidé (v imaginaci) pozdního středověku. Praha: Argo, 2012.

[6] Rozhovor. 2010. Audiovizuální záznam z terénního výzkumu svátku sv. Mikuláše v Horní Lhotě. Archiv Katedry divadelních studií, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno 2010.