Aktéri a diváci verejných udalostí

Title: Aktéri a diváci verejných udalostí
Source document: Theatralia. 2014, vol. 17, iss. 1, pp. 259-264
Extent
259-264
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Article
Language
Slovak
License: Not specified license
References
[1] ČERNICKÝ, Viktor. 2012a. Teatralita veřejných událostí: Dav a jeho premena počas demonštrácie proti spoplatneniu vysokoškolského štúdia, 18. 10. 2012. Seminárna práca, Filozofická fakulta MUNI (nepubl.). Dostupné vknižnici Katedry divadelných štúdií na FF MUNI.

[2] ČERNICKÝ, Viktor. 2012b. Teatralita veřejných událostí: Teatralita ulíc mesta Brna, 24. 10. 2012. Seminárna práca, Filozofická fakulta MUNI (nepubl.). Dostupné v knižnici Katedry divadelných štúdií na FF MUNI.

[3] FISCHER-LICHTE, Erika. 2009. Čím je představení v kultuře performancí? Pokus o definici. Divadelní revue 20 (2009): 3: 13–21.

[4] FISCHER-LICHTE, Erika. 2011. Estetika performativity. Mníšek pod Brdy: Na Konári, 2011.

[5] GEHL, Jan. 2000. Život mezi budovami: užívání veřejných prostranství. Brno: Nadace Partnerství, 2000.

[6] GOFFMAN, Erving. 1999. Všichni hrajeme divadlo: sebeprezentace v každodenním životě. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 1999.