Rozprava namísto úvodu: Drama, divadlo a film v perspektivě teorie vyprávění