Hana Jordánková – Ludmila Sulitková: Bibliografie k moravským královským městům ve středověku a raném novověku (1990–2010)

Title: Hana Jordánková – Ludmila Sulitková: Bibliografie k moravským královským městům ve středověku a raném novověku (1990–2010)
Source document: Archaeologia historica. 2014, vol. 39, iss. 2, pp. 751-752
Extent
751-752
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Jordánková, Hana; Sulitková, Ludmila. Bibliografie k moravským královským městům ve středověku a raném novověku (1990-2010). Vyd. 1. Brno: Statutární město Brno, 2014. 358 s. Brno v minulosti a dnes; supl. č. 20. ISBN 978-80-86736-37-2.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.