Loskotová, Irena

Name variants:

Loskotová, Irena (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 35.

Article
Loskotová, Irena. Brněnské kachle se starozákonními hrdiny. Archaeologia historica. 2012, vol. 37, iss. 2, pp. 663–678.

Article
Loskotová, Irena. [Chybová, Helena. Kroměříž zmizelá a znovu objevená aneb Historie ukrytá pod dlažbou města]. Archaeologia historica. 2010, vol. 35, iss. 1-2, pp. 487–488.

Chapter
Loskotová, Irena. Ikonografie středověkých kachlů jako pramen lidové kultury. In: Středověké a novověké zdroje tradiční kultury : sborník příspěvků ze semináře konaného 30. listopadu 2005 v Ústavu evropské etnologie. 2006, pp. 107–120.

Article
Loskotová, Irena; Lečbychová, Olga. Internetová encyklopedie dějin Brna. Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 2, pp. 634–638.

Article
Loskotová, Irena. Jan Klápště: The Archaeology of Prague and the Medieval Czech Lands, 1100–1600. Archaeologia historica. 2017, vol. 42, iss. 1, pp. 342–343.

Article
Jordánková, Hana; Loskotová, Irena. K předlokačnímu osídlení Brna. Archaeologia historica. 2006, vol. 31, iss. [1], pp. 119–130.

Article
Procházka, Rudolf; Loskotová, Irena. K topografii a interpretaci předlokačního osídlení brněnského historického jádra. Archaeologia historica. 1999, vol. 24, iss. [1], pp. 169–188.

Article
Hložek, Martin; Loskotová, Irena. Kachle s otisky textilu. Archaeologia historica. 2017, vol. 42, iss. 2, pp. 849–861.

Article
Jordánková, Hana; Loskotová, Irena. Kachlová kamna v prostorách minoritského kláštera v Brně. Archaeologia historica. 2005, vol. 30, iss. [1], pp. 445–456.

Chapter
Loskotová, Irena; Hložek, Martin; Tymonová, Markéta. Kachlové série - závěr. In: Gregerová, Miroslava. , Hložek, Martin. , Holub, Petr. , Jordánková, Hana. , Loskotová, Irena. , Měchurová, Zdeňka. , Nosek, Vojtěch. , Sedláčková, Lenka. , Tymonová, Markéta. , Jagosz-Zarzycka, Zofia. , Zůbek, Antonín. Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku = Sources and distribution of selected high and late medieval pottery products. 2021, pp. 313–321.

Article
Loskotová, Irena. Keramika ze švédského zákopu před Brnem. Archaeologia historica. 1997, vol. 22, iss. [1], pp. 309–313.

Chapter
Loskotová, Irena; Hložek, Martin; Tymonová, Markéta. Klanění mudrců. In: Gregerová, Miroslava. , Hložek, Martin. , Holub, Petr. , Jordánková, Hana. , Loskotová, Irena. , Měchurová, Zdeňka. , Nosek, Vojtěch. , Sedláčková, Lenka. , Tymonová, Markéta. , Jagosz-Zarzycka, Zofia. , Zůbek, Antonín. Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku = Sources and distribution of selected high and late medieval pottery products. 2021, pp. 97–177.

Chapter
Jagošová, Lucie; Loskotová, Irena. Oddělení muzeologie ústavu archeologie a muzeologie. In: Pod ochranou Kleió : historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. 2019, pp. 147–150.

Article
Jordánková, Hana; Loskotová, Irena; Merta, David. Odraz domácí války v produkci brněnských kamnářů druhé poloviny 15. století. Archaeologia historica. 2004, vol. 29, iss. [1], pp. 581–597.

Chapter
Loskotová, Irena. Ornament v kachlovém reliéfu středověkoho a raně novověkého Brna. In: Křížová, Alena. Ornament - oděv - šperk : archaické projevy materiální kultury. 2009, pp. 9–27.

Article
Hložek, Martin; Loskotová, Irena. Příspěvek k mobilitě v kamnářském řemesle. Archaeologia historica. 2016, vol. 41, iss. 2, pp. 449–460.

Chapter
Loskotová, Irena; Hložek, Martin; Jagosz-Zarzycka, Zofia. Provinilý lev. In: Gregerová, Miroslava. , Hložek, Martin. , Holub, Petr. , Jordánková, Hana. , Loskotová, Irena. , Měchurová, Zdeňka. , Nosek, Vojtěch. , Sedláčková, Lenka. , Tymonová, Markéta. , Jagosz-Zarzycka, Zofia. , Zůbek, Antonín. Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku = Sources and distribution of selected high and late medieval pottery products. 2021, pp. 277–312.

Article
Loskotová, Irena. Rostlinné motivy reliéfních kachlů středověkého Brna. Archaeologia historica. 2008, vol. 33, iss. [1], pp. 529–538.

Chapter
Loskotová, Irena; Hložek, Martin; Tymonová, Markéta. Rytířská kamna. In: Gregerová, Miroslava. , Hložek, Martin. , Holub, Petr. , Jordánková, Hana. , Loskotová, Irena. , Měchurová, Zdeňka. , Nosek, Vojtěch. , Sedláčková, Lenka. , Tymonová, Markéta. , Jagosz-Zarzycka, Zofia. , Zůbek, Antonín. Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku = Sources and distribution of selected high and late medieval pottery products. 2021, pp. 206–276.

Chapter
Loskotová, Irena; Menoušková, Dana. Slovo úvodem. In: Výrobní a technologické aspekty středověkých a raně novověkých komorových kachlů : seminář : Uherské Hradiště 11. února 2009. 2011, pp. 4.

Article
Loskotová, Irena. [Souchopová, Věra; Stránský, Karel. Tajemství dávného železa: archeometalurgie objektivem mikroskopu]. Archaeologia historica. 2009, vol. 34, iss. [1], pp. 868–869.

Article
Jordánková, Hana; Loskotová, Irena. Špilberská kachlová kamna a jejich stavebníci. Archaeologia historica. 2002, vol. 27, iss. [1], pp. 555–587.

Article
Loskotová, Irena. Středověké reliéfní kachle jako pramen hmotné kultury (Morava). Archaeologia historica. 2009, vol. 34, iss. [1], pp. 189–208.

Article
Hložek, Martin; Jordánková, Hana; Loskotová, Irena. The provenance of raw materials for the manufacture of a knight stove from Petrov, Brno. Archaeologia historica. 2018, vol. 43, iss. 2, pp. 491–509.