Образ Евгения и Татьяны в новых чешских переводах "Евгения Онегина" А.С. Пушкина

Title: Образ Евгения и Татьяны в новых чешских переводах "Евгения Онегина" А.С. Пушкина
Transliterated title
Obraz Jevgenija i Tat'jany v novych češskich perevodach "Jevgenija Oněgina" A.S. Puškina
Source document: Richterek, Oldřich. Alexandr Sergejevič Puškin v evropských kulturních souvislostech. Pospíšil, Ivo (Editor). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000, pp. [289]-295
Extent
[289]-295
Type
Article
Language
Russian
Rights access
open access
License: Not specified license