5 (Podzim 2014)

Title: Museologica Brunensia
Year: 2014
Volume: 3
Issue: 5 (Podzim 2014)
Publication year
2014
ISSN
1805-4722 (print)
2464-5362 (online)
Topic
Články – Articles
Title Document
Vznik, vývoj a práce externí katedry muzeologie v Brně v letech 1963–1969 | 4–11
Rutar, Václav
PDF
Vysokoškolská výuka muzeologie v Brně v době normalizace a nástupu demokratického režimu | 12–20
Kirsch, Otakar
PDF
Brněnská muzeologie po roce 1990 | 21–27
Valášková, Lucie
PDF
Obsahové proměny kurikula brněnské muzeologie v letech 1964–2014 | 28–42
Mrázová, Lenka; Jagošová, Lucie
PDF
Mezinárodní letní škola muzeologie 1986–1999 | 43–46
Dolák, Jan
PDF
Zpráva z konference – Conference report
Title Document
V Paříži proběhlo zasedání komise ICOM – CIMUSET | 47
Gilbertová, Marie
PDF
Zprávy – News
Title Document
Sedmdesátník Ing. Marcel Lalkovič, CSc. | 48
Dolák, Jan
PDF
Studentský muzeologický spolek na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity | 49
Hančák, Michal; Horníčková, Šárka; Trčálková, Magdaléna
PDF
Recenze literatury – Book review
Title Document
[Steinová, Šárka. Osudový příběh Československého zemědělského muzea: (1891) 1918-1952] | 50–51
Zemanová, Veronika
PDF
[Ferencová, Yvona. Apozice obrazu] | 51–52
Mikulášková, Monika
PDF
Muzejní kritika – Museum review
Title Document
Domov za Velké války : Moravské zemské muzeum | 53–57
Vitko, Martin
PDF
Letecká válka - cíl Brno | 58–[59]
Horníčková, Šárka
PDF
Krnovská synagoga a její expozice : Židovští průmyslníci, podnikatelé a vynálezci | 60–61
Havlová, Nikol
PDF
Title Document
Pravidla pro přispěvatele | 62
PDF
Title Document
Technické specifikace a ceník inzerce 2014 | 63
PDF