Mezinárodní letní škola muzeologie 1986–1999

Title: Mezinárodní letní škola muzeologie 1986–1999
Author: Dolák, Jan
Source document: Museologica Brunensia. 2014, vol. 3, iss. 5 (Podzim 2014), pp. 43-46
Extent
43-46
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
Rights access
embargoed access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Mezinárodní letní škola muzeologie byla ustavena na základě rozhodnutí Generální konference UNESCO a její realizací bylo pověřeno Moravské muzeum v Brně. Od počátku zde byly nejaktivnější dvě osobnosti: přední český antropolog a muzeolog Jan Jelínek a zakladatel brněnské muzeologie Z. Z. Stránský. První běh se uskutečnil v roce 1987 a škola si rychle získala značné mezinárodní renomé. Jako přednášející či jako posluchači se zde vystřídalo množství světových muzeologů. Novým impulsem byl rozpad východního bloku, škola začíná realizovat i specializované kurzy. Postupně se škola dostává do značných finančních, personálních i organizačních potíží, způsobených i odchodem doc. Stránského z Brna v roce 1998. V závěru své existence byla škola přímo organizována UNESCO Chair of Museology and World Heritage. Poslední ročník ISSOM se konal v roce 1999.
International Summer School of Museology was established on the decision of the General Conference of UNESCO. Moravian Museum in Brno was in charge of its founding. From the beginning there were two most active personalities: leading Czech anthropologist and museologist Jan Jelínek and founder of Museum Studies in Brno Z. Z. Stránský. The first course took place in 1987 and the School quickly gained considerable international reputation. A lot of world's museologists were there as lecturers or listeners. The disintegration of the Eastern Block was a new impetus, the School begun to implement also specialized courses. Gradually, the School get into serious financial, personnel and organizational difficulties, caused also because Stránský left Brno in 1998. At the end of its existence, the school was directly organized by the UNESCO Chair of Museology and World Heritage. The last ISSOM course took place in 1999.