Hrady a šlechtické predikáty a jejich záměny v pramenech i historiografii

Title: Hrady a šlechtické predikáty a jejich záměny v pramenech i historiografii
Variant title:
  • Castles and aristocratic predicates and their confusion in written sources and historiography
  • Burgen und Adelsprädikate und ihre Verwechslungen in den Quellen und der Historiographie
Author: Papajík, David
Source document: Papajík, David. Hrad jako technický problém : technologie a formy výstavby středověkých opevněných sídel : Brno 20. listopadu 2007. Měřínský, Zdeněk (Editor). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, pp. 122-126
Extent
122-126
Type
Article
Language
Czech
Summary language
Rights access
open access
License: Not specified license
Description
Autor v textu upozorňuje na problém záměny názvů hradů a šlechtických predikátů v českých dějinách. Ukazuje, že zmíněný problém zmátl mnoho významných historiků ( např. J. Pekaře, F. Šmahela, P. Čorneje a další). Svůj názor o důležitosti podrobného pramenného výzkumu ve výše zmíněné problematice autor dokumentuje na příkladech záměn názvů hradů Holštejn, Hoštejn a Helfštejn.
The author addresses existing confusion between the names of castles and aristocratic predicates in Czech history. He demonstrates that the problem has affected the work of many leading Czech historians (e.g. J. Pekař, F. Šmahel, P. Čornej and others) and lays emphasis on the importance of the detailed study of sources, citing examples of confusion generated by such castle names as Holštejn, Hoštejn and Helfštejn.