Dva atypické kachlové reliéfy z produkce pražské hrnčířské dílny Adama Špačka (1531–1572)

Title: Dva atypické kachlové reliéfy z produkce pražské hrnčířské dílny Adama Špačka (1531–1572)
Variant title:
  • Two atypical stove reliefs from the output of the Adam Špaček pottery workshop, Prague (1531–1572)
  • Zwei atypische Kachelreliefs aus der Produktion der Prager Töpferwerkstatt von Adam Špaček (1531–1572)
Source document: Vitanovský, Michal; Žegklitz, Jaromír. Výrobní a technologické aspekty středověkých a raně novověkých komorových kachlů : seminář : Uherské Hradiště 11. února 2009. Měřínský, Zdeněk (Editor). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, pp. 27-34
Extent
27-34
Type
Article
Language
Czech
Summary language
Rights access
open access
License: Not specified license
Description
V průběhu archeologického výzkumu na parcele bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad na náměstí Republiky v Praze bylo v zadní části parcely domu č. p. 1111 (dnes součást č. p. 1110) v Truhlářské ulici prozkoumáno souvrství výrobního odpadu z hrnčířské dílny Adama Špačka, která zde fungovala v letech 1531–1572. Mezi desítkami tisíc nalezených zlomků z kachlové produkce (včetně 66 forem) byly identifikovány dva pozitivní otisky, z nichž přinejmenším jeden sloužil v procesu vzniku renesanční kachlové formy jako mezičlánek mezi prvotním, nejčastěji pravděpodobně pozitivním dřevěným modelem a formou. Text příspěvku je věnován popisu těchto artefaktů a objasnění jejich funkce v procesu vzniku a výroby kachlové formy.
Archaeological research carried out on the site of what was once the Jiří of Poděbrady Barracks in náměstí Republic Square, Prague, in the rear section of the site of house no. 1111 ( now part of no. 1110) in Truhlářská Street, centred on several layers of production waste from a pottery workshop owned by Adam Špaček. The workshop was in operation in 1531–1572. Two positive imprints were identified among tens of thousands of fragments of tile production (including 66 moulds). At least one of them served in the process of creating a renaissance tile mould as a link between the initial, possibly positive, wooden model and a final mould. The contribution describes the artefacts and elucidates their function in the process of the creation and manufacturing of tile moulds.