Vitanovský, Michal

Name variants:

Vitanovský, Michal (preferred)
Content type
Displaying 1 - 8 of 8.

Article
Vitanovský, Michal. Dřevo a hlína v procesu vzniku středověkého kachle. Archaeologia historica. 2001, vol. 26, iss. [1], pp. 403–409.

Chapter
Vitanovský, Michal; Žegklitz, Jaromír. Dva atypické kachlové reliéfy z produkce pražské hrnčířské dílny Adama Špačka (1531–1572). In: Výrobní a technologické aspekty středověkých a raně novověkých komorových kachlů : seminář : Uherské Hradiště 11. února 2009. 2011, pp. 27–34.

Article
Pavlík, Čeněk; Vitanovský, Michal. Invalidé na středověkých kachlích. Archaeologia historica. 2009, vol. 34, iss. [1], pp. 245–254.

Chapter
Menoušková, Dana; Vitanovský, Michal. K technologii výroby středověkých kachlů : dva neobvyklé kachlové reliéfy (přechodné pozitivy) s motivem sv. Jakuba Většího (?) z Prostějova a Šternberka. In: Výrobní a technologické aspekty středověkých a raně novověkých komorových kachlů : seminář : Uherské Hradiště 11. února 2009. 2011, pp. 16–26.

Article
Pavlík, Čeněk; Vitanovský, Michal. Magický jednorožec a jeho ztvárnění na kachlích gotiky a renesance. Archaeologia historica. 2008, vol. 33, iss. [1], pp. 539–558.

Article
Vitanovský, Michal; Hazlbauer, Zdeněk. Příspěvek k výrobě pozdně gotických kachlových matric - otázky výtvarné formy a technologie. Archaeologia historica. 1995, vol. 20, iss. [1], pp. 539–550.

Article
Hazlbauer, Zdeněk; Vitanovský, Michal; Volf, Petr. Stavební rekonstrukce pozdně gotických kachlových kamen na hradě Rabí, okr. Klatovy. Archaeologia historica. 1994, vol. 19, iss. [1], pp. 415–429.

Article
Šeňová, Naďa; Vitanovský, Michal. Strażnica vo věži Městského hradu v Kremnici. Archaeologia historica. 2000, vol. 25, iss. [1], pp. 137–146.