Česká a slovenská slavistika na počátku 21. století : (stav - metodologie - mezinárodní souvislosti)

Title: Česká a slovenská slavistika na počátku 21. století : (stav - metodologie - mezinárodní souvislosti)
Contributor
Pospíšil, Ivo (Editor)
Zelenka, Miloš (Editor)
Zelenková, Anna (Editor)
Edition
1. vyd.
Place of publication
Brno
Publisher
Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Year of publication
2005
Extent
363 s.
Series
  • Brněnské texty k slovakistice; 8
ISBN
80-210-3898-5
Language
Czech
Slovak
Link to MU library catalogue: 450022
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita. Filozofická fakulta
Rights access
open access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

hidden-section Úvodem
Chapter number Title Custom text
Úvodem | 3–4
Pospíšil, Ivo
PDF
Chapter number Title Custom text
Nová európska dráma : (poľská, česká a slovenská dráma v konfrontáciách a súvislostiach) | 5–18
Beňová, Juliana
PDF
Chapter number Title Custom text
Anglický neumelecký text v slovenskom kultúrnom prostredí : (The Last Three Minutes v slovenskom preklade) | 19–28
Biloveský, Vladimír
PDF
Chapter number Title Custom text
Anglistova lekce slavistiky jako inspirace a možnost perspektivy : (Aloys Skoumal a slovanské překlady Joyceova Odyssea) | 29–38
Blümlová, Dagmar
PDF
Chapter number Title Custom text
Typy implikácií a ich opodstatněnosť v slovenských zákonoch : stavba slovenskej legislatívnej vety | 39–48
Čulenová, Eva
PDF
Chapter number Title Custom text
Jaká je a jaká asi bude slavistika v 21. století | 49–54
Dorovský, Ivan
PDF
Chapter number Title Custom text
Rozvíjanie čitateľských zručností žiakov ako súčasť kurikulárnej reformy v predmete slovenský jazyk a literatúra | 55–60
Hincová, Katarína
PDF
Chapter number Title Custom text
K paralelám českých a slovanských pojmenování rodinných : (s ohledem na systém jihočeských nářečí) | 61–76
Holub, Zbyněk
PDF
Chapter number Title Custom text
Slovanství versus germánství: polemiky Oswalda Balzera a Josefa Pekaře s Theodorem Mommsenem jako neukončený problém | 77–86
Jiroušek, Bohumil
PDF
Chapter number Title Custom text
Aktuálne problémy medziliterárnych vzťahov v staršej slovenskej literatúre | 87–94
Kákošová, Zuzana
PDF
Chapter number Title Custom text
Hermeneutická hodnota slovenskej a českej teórie medziliterárnosti | 95–106
Koprda, Pavol
PDF
Chapter number Title Custom text
Realizmus s prívlastkom? | 107–112
Kruláková, Anna
PDF
Chapter number Title Custom text
Súčasné podoby areálových štúdií | 113–118
Kúchová, Eva
PDF
Chapter number Title Custom text
Významové dění a aluzivní strategie v díle Vladimíra Janovice a Viery Švenkové : (interpretační etudy) | 119–134
Mikulášek, Alexej
PDF
Chapter number Title Custom text
Vojna na druhú : komparácia vybraných próz Franza Fühmanna a Leopolda Laholu | 135–146
Miškovská, Jana; Ďurníková, Natália
PDF
Chapter number Title Custom text
"Keby vám delala čeština potíže, jenom, oné, žeknete..." : slovenčina a čeština v literárnom spolužití | 147–162
Nábělková, Mira
PDF
Chapter number Title Custom text
Úskalia standardizácie úrovní ovládania slovenského jazyka | 163–170
Nemcová, Emília
PDF
Chapter number Title Custom text
Jazykové variácie súčasného reklamného textu : teória a sociolingvistický prieskum | 171–188
Orgoňová, Oľga; Maliková, Viera
PDF
Chapter number Title Custom text
Osudové obraty do minulosti v ediční praxi české a slovenské slavistiky | 189–204
Pospíšil, Ivo
PDF
Chapter number Title Custom text
Terminologizácia a determinologizácia odbornej lexiky | 205–210
Schwarzová, Eva
PDF
Chapter number Title Custom text
Literatura ve škole : (didaktické názory Viliama Oberta) | 211–214
Skálová, Jana
PDF
Chapter number Title Custom text
slavic-net.upol.cz - prezentace slovanských jazyků a kultur na internetu | 215–225
Sobotková, Marie; Fiala, Jiří; Dobrotová, Ivana
PDF
Chapter number Title Custom text
Středoevropský slovanský trojúhelník - mýtus, nebo realita? | 227–232
Štěpán, Ludvík
PDF
Chapter number Title Custom text
Spoločné a rozdielne ideovotematické východiská v pohľadoch na Štát a Vladára v diele Niccola Machiavelliho a Martina Rakovského | 233–245
Šuša, Ivan
PDF
Chapter number Title Custom text
Současná slovenská věda o literatuře pro děti a mládež v česko-slovenských souvislostech | 247–258
Toman, Jaroslav
PDF
Chapter number Title Custom text
Albert Pražák a Pavol Országh Hviezdoslav : nad knihou Alberta Pražáka S Hviezdoslavom | 259–269
Vojtech, Miloslav
PDF
Chapter number Title Custom text
K českovídeňské slavistice | 271–286
Všetička, František
PDF
Chapter number Title Custom text
Prolegomena k premenám žánru : (látka, téma, čas) | 287–314
Žemberová, Viera
PDF
Chapter number Title Custom text
Výberová bibliografia literárnoteoretických slovacík v českom prostredí (1990-1995) | 315–360
Zelenková, Anna; Bečka, Jiří
PDF