1-2

Title: Porta Balkanica
Year: 2012
Volume: 4
Issue: 1-2
Publication year
2012
ISSN
1804-2449
hidden section Pokyny pro autory
Title Document
Pokyny pro autory PDF
hidden section [Editorial]
Title Document
[Editorial] | [1]
Przybylski, Michal
PDF
Historie
Title Document
Na křižovatce mezi Moskvou a Pekingem aneb po čátek albánsko-sovětské roztržky | [6]–19
Vinš, Přemysl
PDF
"Kampak jdou muhadžirové?" : exodus Albánců z Nišského sandžaku | [22]–31
Surovčák, Martin
PDF
Geográfia
Title Document
Kultúrno historické a prírodne dedičstvo Slavónie | [32]–39
Bucher, Slavomír
PDF
Etnologie
Title Document
Pouť do Kanaánu, aneb, Co přivádí Čechy do Bulharska a Bulhary do Česka | 40–44
Penčev, Vladimir
PDF
Penčevovy Folklorní materiály z obce Vojvodovo (výběrová edice) | 45–56
Jakoubek, Marek
PDF
Bulharskí záhradníci na Slovensku : ich príchod, spôsob života a peripetie spôsobené zmenami režimov v minulom storočí | [57]–61
Zacharová, Marta
PDF
Antropologie
Title Document
Televizní seriál v Bulharsku: boj o identity | 62–71
Fatková, Gabriela
PDF
Kulturologie
Title Document
Hlaholské písemnictví a slovanská liturgie v českých zemích a u jižních Slovanů | [72]–75
Strmiska, Milan
PDF
Lingvistika
Title Document
Funkcia a pragmatika jedných z osobitných slovesných foriem v bulharskom jazyku | 76–80
Daskalova, Dobrina
PDF
Literatura
Title Document
Rumunská exilová literatura | [81]–85
Strmiska, Milan
PDF
Překlady
Title Document
Jean-Arnault Dérens – Laurent Geslin: Balkánští dervišové mezi tradicí a adaptací | 86–95
Dérens, Jean-Arnault; Geslin, Laurent
PDF
Lula Anagnostakisová: Vítězství | [96]–101
Anagnostakisová, Lula
PDF
Dritëro Agolli: Někdo třetí | [102]–104
Agolli, Dritëro
PDF
France Balantič: Zasypaná ústa a jiné básně | [106]–108
Balantič, France
PDF
Recenze
Title Document
Dialogy (nejen) mezi Bulharskem a Českem | 109–110
Zeman, Pavel
PDF
Alenka Jensterle-Doležalová (ed.): Vzájemným pohledem: česko-slovinské a slovinsko-české styky ve 20. století | 111–113
Mikušiak, Igor
PDF
Marek Jakoubek: Vojvodovo: kus česko-bulharské historie | 114–115
Zalabáková, Jitka
PDF
Reportáž
Title Document
Chvála maličkostem | 116–118
Kozár, Aleš
PDF
Title Document
Přehled nových publikací | 119–122
Kolářová, Kateřina
PDF
Title Document
Kronika dění na Balkáně | 123–128
Neničková, Veronika
PDF