Literárnohistorický výskum: generácie a osobnosti

Title: Literárnohistorický výskum: generácie a osobnosti
Source document: Slavica litteraria. 2017, vol. 20, iss. 1, pp. 125-127
Extent
125-127
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Csiba, Karol. Privátne - verejné - autobiografické: (v memoároch a publicistike Mila Urbana, Jána Smreka, Jána Poničana, Tida J. Gašpara). Bratislava: Ústav slovenskej literatúry SAV, 2014. 168 stran. ISBN 978-80-88746-26-3.
Kadlečík, Ivan. Iskra v studenej pahrebe: besedy a besednice. Vyd. 1. Levice: Koloman Kertész Bagala, 2012. 116 s. ISBN 978-80-8108-062-3.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.