Popis metody užité pro zpracování raně středověké keramiky

Title: Popis metody užité pro zpracování raně středověké keramiky
Source document: Balcárková, Adéla. Povelkomoravská a mladohradištní keramika v prostoru dolního Podyjí. Vydání první Brno: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2017, pp. 33-36
Extent
33-36
Type
Chapter
Language
Czech
Rights access
embargoed access
License: Not specified license