Kostice – Zadní hrúd: raně středověké sídliště : katalog sídlištních objektů a nálezů

Title: Kostice – Zadní hrúd: raně středověké sídliště : katalog sídlištních objektů a nálezů
Source document: Balcárková, Adéla; Macháček, Jiří; Dresler, Petr. Povelkomoravská a mladohradištní keramika v prostoru dolního Podyjí. Vydání první Brno: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2017, pp. 279-377
Extent
279-377
Type
Chapter
Language
Czech
Rights access
embargoed access
License: Not specified license