Prameny a literatura

Title: Prameny a literatura
Source document: Balcárková, Adéla. Povelkomoravská a mladohradištní keramika v prostoru dolního Podyjí. Vydání první Brno: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2017, pp. 629-635
Extent
629-635
Type
Bibliography; References
Language
Multiple languages
Rights access
embargoed access
License: Not specified license