Die nachgrossmährische und jungburgwallzeitliche Keramik aus dem unteren Thayatal : Zusammenfassung

Title: Die nachgrossmährische und jungburgwallzeitliche Keramik aus dem unteren Thayatal : Zusammenfassung
Contributor
Macháčková, Iveta (Translator)
Source document: Balcárková, Adéla. Povelkomoravská a mladohradištní keramika v prostoru dolního Podyjí. Vydání první Brno: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2017, pp. 639-645
Extent
639-645
Type
Summary
Language
German
Rights access
embargoed access
License: N/A