1

Title: Sacra
Year: 2017
Volume: 15
Issue: 1
ISSN
1214-5351 (print)
2336-4483 (online)
hidden section Úvodník
Title Document
Úvodník | 5–[6]
Vrzal, Miroslav
PDF
Studie – Articles
Title Document
Filosofie dějin ve valdenském spise Liber electorum a v Sieti viery Petra Chelčického | 7–16
Ketman, Václav
PDF
Vedomec na rozhlasových vlnách: prípadová štúdia významu novopohanského rozhlasového cyklu Rodná cesta v kontexte dejín slovenského náboženského rozhlasového vysielania | 17–33
Puchovský, Michal
PDF
Rozhledy a polemiky – Commentaries and Discussions
Title Document
Sabat čarodějnic: středověká koncepce sabatu a čarodějnického mýtu | 34–44
Hlaváčová, Kateřina
PDF
Sultánovi obchodníci: příběh židovské komunity v Maroku | 45–54
Kollárová, Alexandra; Tintěrová, Monika
PDF
Had a miska mlieka: slovenské verzie príbehov ATU 285 a ATU 672 | 55–63
Adámek, Jakub
PDF
Tradice jako neustále vyjednávaný politický problém | 64–66
Marša, Vít
PDF
Eseje – Essays
Title Document
Hoaxy z Religionistické studentské vědecké konference 2017 | 67–72
Fujda, Milan; Karásek, Adam; Ketman, Václav; Vrzal, Miroslav
PDF
Zprávy – Reports
Title Document
Reportáž z oslavy 25 let brněnského Ústavu religionistiky: Tremendum et Fascinans | 73–75
Vrzal, Miroslav
PDF
Religionistická studentská vědecká konference 2017 | 76–77
Menšíková, Tereza; Lang, Petr
PDF
Cesta za indickou každodenností – report z výzkumného pobytu v Bombaji | 78–83
Menšíková, Tereza; Rapčanová, Slavomíra
PDF
Recenze – Book reviews
Title Document
Schmidt, Leigh (2012). Restless souls: The making of American spirituality from Emerson to Oprah, Second edition with a new preface | 84–86
Rodriguez, Luis Carlos
PDF
Segal, Robert A. (2017). Stručný úvod do teorie mýtu | 87–89
Tlčimuková, Petra
PDF
Uro, Risto (2016). Ritual and Christian beginnings: a socio-cognitive analysis | 90–93
Chvaja, Radim
PDF
Výběr z nově vydaných titulů | 94–98
Čejková, Olga
PDF
hidden section Pokyny pro autory
Title Document
Pokyny pro autory | [99]
PDF