Devínsky hrad v 15. storočí

Title: Devínsky hrad v 15. storočí
Variant title:
  • Burg Devín im 15. Jahrhundert
Source document: Archaeologia historica. 1980, vol. 5, iss. [1], pp. 277-281
Extent
277-281
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] Dekan, J.: Výskum na Devíne r. 1950, Archeologické rozhledy III–1951, s. 164 až 168.

[2] Janouch, V.: O prvom súkromnom majitelovi královského hradu Devína, Slovenský denník 1936 č. 51, str. 2.

[3] Janouch, V.: Grófi zo sv. Jura a Pezinka na Devíne, Slovenský denník 1936, č. 64, str. 2.

[4] Janouch, V.: Garayovci na Devíne, Slovenský denník 1936, č. 89.

[5] Menclová, D.: Stavební vývoj hradu Děvína, Sborník Bratislava 1937 str. 23-47.

[6] Plachá, V.–Hlavicová, J.: Osídlenie Devína v 10. až 12. storočí. Archeológia historica 3, 1977, s. 231-241.