Keramika z přelomu 14. a 15. století ve venkovském prostředí jižní Moravy

Title: Keramika z přelomu 14. a 15. století ve venkovském prostředí jižní Moravy
Variant title:
  • Keramik aus der Wende des 14. und 15. Jahrhunderts im ländlichen Milieu Südmährens
Author: Unger, Josef
Source document: Archaeologia historica. 1980, vol. 5, iss. [1], pp. 383-388
Extent
383-388
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] Himmelová, Z., Nález středověkého dutého skla z Přibic (okr. Břeclav), AH 4, 283—285.

[2] Michna, P.–Unger, J., 1971: Záchranný archeologický výzkum zaniklé středověké osady Teplany u Vranovic, okres Břeclav (informativní zpráva), Zaniklé středověké vesnice v ČSSR ve světle archeologických výzkumů 1, 165-168.

[3] Mikolajczyk, A., 1977: Naczynia datowane skarbami monet XIV—XVIII w. na ziemiach Polskich, Wroclaw-Kraków-Gdaňsk.

[4] Novotný, B., 1976: Záchranný výzkum zaniklého středověkého dvorce a chat u Šakvic (o. Břeclav), AH 1, 61-88.

[5] Radoměrský, P.–Richter, M., 1974: Korpus české středověké keramiky datované mincemi, SbNM v Praze, řada A – Historie XXVIII, 57-171.

[6] Unger, J., 1977: Příspěvek k datování a rozšíření středověkých pohárů se třemi výlevkami na jižní Moravě, VVM XXIX, 188-193.

[7] Unger, J., 1979: K lokalizaci johanitské komendy v Přibicích (okr. Břeclav), AH 4, 273 až 281.

[8] Unger, J.–Michna, P., 1980: Pece na pálení vápna ze zaniklé osady Teplany u Vranovic (okr. Břeclav), Sborník Technického muzea v Brně, v tisku.