Bývalý biskupův dům na Pražském hradě

Title: Bývalý biskupův dům na Pražském hradě
Variant title:
  • Das ehemalige Bischofshaus auf der Prager Burg
Source document: Archaeologia historica. 1986, vol. 11, iss. [1], pp. 117-126
Extent
117-126
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] Borkovský, I. 1946: Hrob bojovníka z doby knížecí na Pražském hradě, PA XXXXII, 1939-46, 122-132.

[2] Borkovský, I. 1969: Pražský hrad v době přemyslovských knížat, Praha.

[3] Fiala, K. 1925: Bývalý dům biskupův na Hradě pražském, PA XXXVI, 418-442.

[4] Guth, K. 1929: Praha, Budeč, Boleslav. Svatováclavský sborník I, 686-818. Praha.

[5] Hejdová, D.-Frýda, F.-Šebesta, P.-Černá, E. 1983: Středověké sklo v Čechách, AH 883, 243-266.

[6] Merhautová, A. 1971: Raně středověká architektura v Čechách. Praha.

[7] Svoboda, J. 1984: Stručné dějiny domu čp. 48—IV na Pražském hradě. Nepubl. rukopis.