Frolík, Jan

Name variants:

Frolík, Jan (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 42.

Article
Klápště, Jan; Frolík, Jan. 8. a 9. kolokvium Mediaevalia archaeologica Bohemica. Archaeologia historica. 1990, vol. 15, iss. [1], pp. 521–522.

Article
Frolík, Jan; Šrein, Vladimír; Tomášek, Martin. Archeologické doklady zpracování kovů v Čáslavi 13. a 1. poloviny 14. století. Archaeologia historica. 2001, vol. 26, iss. [1], pp. 55–66.

Article
Frolík, Jan; Tomášek, Martin. Archeologický výzkum historického jádra Čáslavi v letech 1991-1993. Archaeologia historica. 1995, vol. 20, iss. [1], pp. 147–156.

Article
Frolík, Jan. Archeologický výzkum v areálu bývalé jezuitské koleje v Kutné Hoře v letech 1998 až 2012. Archaeologia historica. 2014, vol. 39, iss. 2, pp. 703–721.

Article
Frolík, Jan; Sigl, Jiří. Archeologický výzkum v Chrudimi v roce 1996. Archaeologia historica. 1997, vol. 22, iss. [1], pp. 115–119.

Article
Frolík, Jan; Tomášek, Martin. Archeologie v Kutné Hoře v roce 1996 - stav a perspektivy. Archaeologia historica. 1997, vol. 22, iss. [1], pp. 121–128.

Article
Blažková-Dubská, Gabriela; Frolík, Jan. Architektura odhalená archeologickým výzkumem a problémy s její památkovou ochranou. Archaeologia historica. 2005, vol. 30, iss. [1], pp. 29–46.

Article
Boháčová, Ivana; Frolík, Jan; Chotěbor, Petr; Žegklitz, Jaromír. Bývalý biskupův dům na Pražském hradě. Archaeologia historica. 1986, vol. 11, iss. [1], pp. 117–126.

Article
Trojánková, Olga; Kovačiková, Lenka; Frolík, Jan; Starec, Petr; Čiháková, Jarmila. Chov prasat ve středověku prizmatem stabilních izotopů uhlíku a dusíku. Archaeologia historica. 2020, vol. 45, iss. 1, pp. 167–183.

Article
Frolík, Jan; Halzbauer, Zdeněk; Rückerová, Alena. Chrudimský hrnčířský rod Medků a jeho kamnářské výrobky. Archaeologia historica. 1995, vol. 20, iss. [1], pp. 523–538.

Article
Kloužková, Alexandra; Zemenová, Petra; Frolík, Jan; Svobodová, Ljuba. Hodnocení středověké keramiky z Lažan u Chrudimi pomocí analýz XRF, XRD, OM, DSC-TG a RS. Archaeologia historica. 2014, vol. 39, iss. 1, pp. 75–87.

Article
Durdík, Tomáš; Frolík, Jan. Hrad Řebřík na Rokycansku a jeho postavení v genezi českého šlechtického hradu. Archaeologia historica. 1982, vol. 7, iss. [1], pp. 367–378.

Article
Tomková, Kateřina; Maříková-Kubková, Jana; Frolík, Jan. Hranice života, hranice zapomnění. Hroby významných církevních představitelů na Pražském hradě v období přemyslovské a lucemburské vlády. Archaeologia historica. 2004, vol. 29, iss. [1], pp. 203–223.

Article
Brzobohatá, Hana; Frolík, Jan; Velímský, Filip. Hromadné hroby jako příklad zvláštního zacházení se zemřelými ve středověku a hřbitov u kostela Všech svatých s kostnicí v Kutné Hoře - Sedlci. Archaeologia historica. 2023, vol. 48, iss. 2, pp. 497–521.

Article
Frolík, Jan; Kozáková, Romana; Musil, Jan. Jímka 938 z Chrudimi - Hradební ulice : pokus o určení statutu jejího majitele. Archaeologia historica. 2018, vol. 43, iss. 2, pp. 455–489.

Article
Boháčová, Ivana; Frolík, Jan; Žegklitz, Jaromír. Jiřské náměstí na Pražském hradě : (Shrnuti výsledků 1. etapy výzkumu). Archaeologia historica. 1989, vol. 14, iss. [1], pp. 193–202.

Article
Frolík, Jan; Sigl, Jiří. K počátkům hradu Košumberka na Chrudimsku. Archaeologia historica. 2002, vol. 27, iss. [1], pp. 61–77.

Article
Frolík, Jan; Sigl, Jiří. K počátkům města Chrudimi. Archaeologia historica. 1985, vol. 10, iss. [1], pp. 175–180.

Article
Durdík, Tomáš; Frolík, Jan. Ke stavební podobě a dispozici městského hradu v Chrudimi. Archaeologia historica. 1981, vol. 6, iss. [1], pp. 107–115.

Article
Hendrychová, Soňa; Frolík, Jan. Kostel sv. Václava v Žabonosech (okres Kolín) a jeho počátky. Archaeologia historica. 2016, vol. 41, iss. 1, pp. 229–240.

Article
Frolík, Jan; Kozáková, Romana; Musil, Jan; Vaďurová, Kateřina. Mezi sklem a keramikou : středověká jímka 962 z Chrudimi – Hradební ulice. Archaeologia historica. 2020, vol. 45, iss. 1, pp. 445–481.

Article
Frolík, Jan; Pecinovská, Monika; Vepřeková, Jana. Nález židovské rituální lázně – mikve – v Chrudimi : záchranný archeologický výzkum na Jánském předměstí v roce 2013. Archaeologia historica. 2015, vol. 40, iss. 2, pp. 895–911.

Article
Bláha, Radek; Frolík, Jan; Sigl, Jiří. Nálezy loštické keramiky ve východních Čechách : příspěvek ke kontaktům východních Čech a severní Moravy. Archaeologia historica. 2003, vol. 28, iss. [1], pp. 525–537.

Article
Frolík, Jan; Kozáková, Romana; Musil, Jan; Vaďurová, Kateřina. Parcela za čp. 10/I v Chrudimi: její vývoj a životní prostředí. Archaeologia historica. 2021, vol. 46, iss. 2, pp. 539–575.