Příspěvek k poznání života a životního prostředí na Pražském hradě a Hradčanech

Title: Příspěvek k poznání života a životního prostředí na Pražském hradě a Hradčanech
Variant title:
  • Ein Beitrag zur Kenntnis des Lebens und der Umwelt auf der Prager Burg und in Hradčany
Source document: Archaeologia historica. 1990, vol. 15, iss. [1], pp. 177-189
Extent
177-189
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] BERQUIST, H. 1957: Skeletal finds of black rat from early middle ages. Archaeology of Lund. Studies in the Lund excavation material 1, 98—103.

[2] BOHÁČOVÁ, I.—FROLÍK, J.—ŽEGKLITZ, J. 1988: Některá zjištění ze záchranného výzkumu v čp. 39 ve Vikářské ulici na Pražském hradě. Castrum Pragense I, 23—28.

[3] BOHÁČOVA, I.—FROLÍK, J.—TOMKOVÁ, K.—ŽEGKLITZ, J. 1988: Předběžné výsledky výzkumu Pražského hradu v 1. 1980—1987. AH 13, 173—198.

[4] BOHÁČOVÁ, I.—FROLÍK, J.—CHOTĚBOR, P.—ŽEGKLITZ, J. 1986: Bývalý biskupův dům na Pražském hradě. AH 11, 117—126.

[5] ČULÍKOVÁ, V. 1981: Rostlinné makrozbytky ze středověkého Mostu. AR XXXIII, č. 6, s. 649—675.

[6] ČULÍKOVÁ, V. 1983: Rostlinné makrozbytky z výzkumu studny 1/80 v Mostě. In: Klápště, J.: Studie o středověké studně v Mostu. PA LXXIV, s. 515—518.

[7] DOHNAL, Z. 1986: Karpologický rozbor. Praha-Hrad, Kanovnická čp. 73, objekt B. Rkp. ve středověkém oddělení ARÚ ČSAV Praha, čj. 1652/86, 1653/86, 1654/86, 1776/86, 1777/86, 3873/86.

[8] DOHNAL, Z. 1987: Určení rostlinných zbytků, Praha-Hradčany 1985, Kanovnická čp. 73, VII E/131. Rkp. ve středověkém oddělení ARÚ ČSAV Praha, čj. 1077/87.

[9] DURDÍK, T. 1988: Výzkum manského domu na Křivoklátě. Předběžné sdělení, AH 13, 285—298.

[10] DURDÍK, T.—CHOTĚBOR, P.—MUK, J. 1984: Klášter kostela pražského na Pražském hradě. Arch. Prag. 5/1, 113—124.

[11] FRB: Fontes rerum Bohemicarum II. Praha 1873.

[12] FROLÍK, J.—ŽEGKLITZ, J. 1988: Předběžné výsledky archeologického výzkumu v areálu bývalého špitálu na Hradčanech. Časopis lékařů českých 4, s. 120—123.

[13] FROLÍK, J.—ŽEGKLITZ, J.—BOHÁČOVÁ, I. 1988: Kanovnická ulice (Canons'-street) No. 73. In: Castrum Pragense 1, Praha, s. 43—56.

[14] KOLČIN, B. A—CHOROŠIN, A. S.—JANIN, V. L. 1981: Usadba novgorodskogo chudožnika XII v. Moskva.

[15] KUBASZIEWICZ, M . 1957: O metodyce badań wykopaliskowych szczątków kostnych zwierzęcych. Materialy Zachodnio-Pomorskie, T. II, 235—244.

[16] KUBASZIEWICZ, M. 1977: Badania Archeologiczne na terenie Gdańska IX—XIV wieku. Gdańsk.

[17] MIKÁT, M.—MOCEK, B. 1989: Posouzení chitinových zbytků z archeologického výzkumu. Rkp. ve středověkém oddělení ARÚ ČSAV Praha, čj. 1964/89.

[18] OPRAVIL, E. 1985: Rostlinné zbytky z odpadní jímky v Táboře, čp. 6. AR XXXVII, č. 2, s. 186—194.

[19] OPRAVIL, E. 1986: Rostlinné makrozbytky z historického jádra Prahy. Arch. Prag. 7, s. 237—272.

[20] PEŠKE, L. 1985: Domácí a lovná zvířata podle nálezů na slovanských lokalitách v Čechách. SbNM-A 39, seš. 3—4, s. 209—216.

[21] PEŠKE, L. 1989: Praha-Hradčany, Kanovnická čp. 73, sonda VI, objekt B, plavení. Osteologický rozbor. Rkp. ve středověkém oddělení ARÚ ČSAV Praha, čj. 465/89.

[22] ŠMAHEL, F. 1988: Dějiny Tábora I/1. Tábor.

[23] TOMEK, V. V. 1871: Základy starého místopisu pražského III. Praha.

[24] VILÍMKOVÁ, M. 1974: Pasport SÚRPMO-Hradčany čp. 73/IV, dějiny budovy.