Inter-etnické kontakty a obchodné styky Slovenska počas stredoveku so zahraničím

Title: Inter-etnické kontakty a obchodné styky Slovenska počas stredoveku so zahraničím
Variant title:
  • Interethnische- und Handelskontakte der Slowakei mit dem Ausland im Mittelalter
Author: Hunka, Ján
Source document: Archaeologia historica. 1993, vol. 18, iss. [1], pp. 87-92
Extent
87-92
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] BARNARD, F. P., 1916: The casting — counter and the counting — board (A Chapter in the History of numismatics and early arithmetic). Oxford.

[2] DEMETER, L.—HUNKA, J., 1993: Dva hromadné nálezy rakúskych a bavorských mincí z 15. storočia z územia Slovenska. I. In: Zborník SNM — História 1993, v tlači.

[3] HÁSKOVÁ, J., 1989: K obchodním stykům Čech s Uhrami v období raného feudalismu (Nálezy uherských mincí v Čechách). In: Slovenská numizmatika 10. Bratislava, str. 213—219.

[4] HLINKA, J., 1989: Nálezy mincí na Slovensku z 11. až začiatku 14. storočia a ich historicko-numizmatická analýza. In: Slovenská numizmatika 10. Bratislava, str. 153-163.

[5] HÓMAN, B., 1917—1918: Friesacher, Wiener und böhmische Münzen in Ungarn zwischen den Jahren 1200 bis 1338. In: Numismatische Zeitschrift 50, str. 189—216; 51, str. 1—37.

[6] HOREDT, K.: Un tezaur de monede medievale germane din secolele XI—XIV, găsit la Slimnic (r. Sibiu). Studii și cercetári de numismatica 3. București, str. 255 — 261. 1960.

[7] HUNKA, J., 1990: Nálezy mincí grošovej meny zo stredovekých sídliskových aglomerácií na Slovensku. In: Slovenská numizmatika 11, Bratislava, str. 143—155.

[8] HUNKA, J., 1992a: Stredoveký žetón z Kremnice. In: Slovenská numizmatika 12, Bratislava, str. 178—179.

[9] HUNKA, J., 1992b: Tri stredoveké plomby. In: Slovenská numizmatika 12, Bratislava, str. 180 až 181.

[10] HUSZÁR, L., 1965: Der Umlauf der Kölner Denare im mittelalterlichen Ungarn. Dona Numismatica. Walter Hävernick zum 23. Januar 1965 dargebracht. Hamburg, str. 183—192.

[11] HUSZÁR, L., 1968: Der Umlauf bayerischen Münzen in Ungarn im Mittelalter. In: Jahrbuch für Numismatik und Geldgeschichte. München 18, str. 145—161.

[12] HUSZÁR, L., 1972: Bajor pénzek forgalma a középkori Magyarországon. In: Soproni Szemle 25. Sopron, str. 145—159.

[13] HLINKA, J.—KOLNÍKOVÁ, E.—KRASKOVSKÁ, Ľ.—NOVÁK, J., 1978: Nálezy mincí na Slovensku III. Bratislava.

[14] HLINKA, J.—KRASKOVSKÁ, Ľ.—NOVÁK, J., 1968: Nálezy stredovekých a novovekých mincí na Slovensku. Nálezy mincí na Slovensku II. Bratislava.

[15] KOCH, B., 1962: Vídeňské feniky na západním Slovensku. In: Moravské numismatické zprávy 9. Brno, str. 29—31.

[16] KOCH, B., 1983: Der Wiener Pfenig. In: Numismatische Zeitschrift 97. Wien.

[17] KOVÁTS, F.: A magyar arany világtörténeti jelentösége és kereskedelmi összeköttetéseink a nyugattal a középkorban. In: Történelmi Szemle 11. Budapest 1922, str. 104—143.

[18] KRASKOVSKÁ, Ľ., 1962: Nálezy viedenských fenigov na Slovensku. In: Numismatický sborník 7. Praha, str. 143—147.

[19] KRASKOVSKÁ, Ľ., 1989: Nálezy cudzích mincí z 11.—začiatku 14. storočia na Slovensku. In: Slovenská numizmatika 10. Bratislava, str. 165—171.

[20] LABUDA, J.—HUNKA, J., 1990: Nález "žetónov" v Banskej Štiavnici. In: Slovenská numizmatika 11, str. 268—273. Bratislava.

[21] MITCHINER, M., 1988: Jetons, medalets et tokens. The medieval Period and Nuremberg. I. London.

[22] POLAKOVIČ, J., 1992: Hromadný nález mincí zo Sološnice. In: Pamiatky a múzeá 4. Bratislava, str. 42.

[23] POLLA, B., 1962: Stredoveká zaniknutá osada na Spiši (Zalužany). Bratislava.

[24] POLLA, B.—VALLAŠEK, A., 1991: Archeologická topografia Bratislavy. Bratislava.

[25] PROBSZT, G., 1963: Die Rolle des ungarischen Goldguldens in der österreichischen Wirtschaft des Mittelalters. In: Südost-Forschungen 22, str. 234—258.

[26] SLIVKA, M., 1990: Stredoveká cestná sieť na východnom Slovensku a jej determinanty. In: Slovenská numizmatika 11. Bratislava, str. 83—110.

[27] ŠTEFANOVIČOVÁ, T., 1975: Bratislavský hrad v 9.—12. storočí. Bratislava.