Některé otázky vývoje Tepelského domu v Plzni

Title: Některé otázky vývoje Tepelského domu v Plzni
Variant title:
  • Einige Fragen der Entwicklung des Tepelský-Hauses in Pilsen
Author: Anderle, Jan
Source document: Archaeologia historica. 1993, vol. 18, iss. [1], pp. 263-273
Extent
263-273
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] ANDERLE, J., 1992: Dva plzeňské nárožní domy. AH 17/92. Brno.

[2] LÍBAL, D. a kol., 1972: Plzeň, SHP jádra. SÚRPMO Praha.

[3] MACHÁČEK, F., 1923: O staré Plzni I. Plzeň.

[4] MACHÁČEK, F., 1924: Plzeň za války třicetileté. Sborník městského historického musea VIII/1923. Plzeň.

[5] SPĚVAČEK, J., 1986: Václav IV. Praha.

[6] STRNAD, J. (ed) 1883: M. Šimona Plachého z Třebnice Paměti Plzeňské. Plzeň.

[7] STRNAD, J., 1909: Nejstarší místopis Plzně do válek husitských. Plzeň.