K původu stavebního typu hradu Špilberka

Title: K původu stavebního typu hradu Špilberka
Variant title:
  • Die Burg Špilberk und Befunde zum Ursprung der Bauten dieser Art
Source document: Archaeologia historica. 1998, vol. 23, iss. [1], pp. 391-398
Extent
391-398
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] CEJNKOVÁ, D.-LOSKOTOVÁ, I.-PLAČEK, M., 1995: Předběžné výsledky archeologického výzkumu Špilberku, Brno v minulosti a dnes 12, s. 150-161.

[2] DEHIO, G., 1990: Die Kunstdenmäler Österreichs, Niederösterreich nördlich der Donau, Wien.

[3] DURDÍK, T., 1989: K původu kastelů středoevropského typu. Archaeologia historica 14, s. 233-255.

[4] DURDÍK, T., 1994a: K problematice kastelů středoevropského typu, AR XLVI, s. 255-273.

[5] DURDÍK, T., 1994b: Kastellburgen des 13. Jahrhunderts in Mitteleuropa, Praha.

[6] FLODROVÁ, M., 1988: Nejstarší dějiny Špilberku ve světle písemných pramenů, Forum brunense 9-14.

[7] KÜHN, K. F., 1943: Der Spielberg in Brünn, eine deutsche markgräfliche Pflalz, Brünn-München-Wien.

[8] KUTHAN, J., 1986: K otázce geneze kastelů krále Přemysla Otakara II., in: Itálie, Čechy a střední Evropa, Praha.

[9] LANCINGER, L.-LÍBAL, D.-HEROUTOVÁ, M.-LIŠKOVÁ, A., 1980: Hrad Landštejn, elaborát stavebně historického průzkumu SÚRPMO, Praha.

[10] LÍBAL, D., 1984: Gotická a architektura, in: Dějiny českého výtvarného umění, I/1, Praha, 144-215.

[11] LÍBAL, D., HEROUTOVÁ, M., HOLANOVÁ, E., 1964: Brněnský hrad, elaborát stavebně historického průzkumu SÚRPMO, Praha.

[12] MENCL, V., 1964: Hrad Špilberk a jeho stavební typ, PP 24.

[13] MOLA, S., 1994: Führung durch des friederizianische Apulien, Bari.

[14] NOVOTNÝ, V., 1928: České dějiny, díl I., část III. Čechy královské za Přemysla I. a Václava I.(1197-1253), Praha.

[15] PLAČEK, M., 1997: Hrady v hrazených moravských městech, AH 22, s. 199-215.

[16] RAZÍM, V., 1992: Kastel středoevropského typu?, AH 17, s. 133-139.

[17] RAZÍM, V., 1994: K diskusi o tzv. střevoevropském kastelu, AR XLVI, s. 629-631.

[18] VARHANÍK, J.-ZAVŘEL, J., 1986: K morfologii a petrografii raně gotické výstavby hradu Zvíkova, Památky a příroda, s. 65-71.

[19] WILLEMSEN, C. A., 1977: Die Bauten Kaiser Friedrich II in Süditalien, Katalog der AusteLlung Stuttgart. Die Zeit der Staufen III, Stuttgart, s. 143-163.