Tvrz v Malé Dobré (okr. Kladno) ve světle povrchového průzkumu

Title: Tvrz v Malé Dobré (okr. Kladno) ve světle povrchového průzkumu
Variant title:
  • Die Feste in Malá Dobrá (Bez. Kladno) vom Gesichtspunkt der Oberflächenforschung aus
Author: Chotěbor, Petr
Source document: Archaeologia historica. 1998, vol. 23, iss. [1], pp. 409-413
Extent
409-413
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] Kolektiv, 1984: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl III. severní Čechy, Praha.

[2] PROFOUS, A., 1947: Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní vyznám a změny, díl I., Praha.

[3] KAŠIČKA, F., 1984: Tvrze středních Čech, Praha.

[4] SEDLÁČEK, A., 1891: Hrady, zámky a tvrze království českého, díl VIII., Praha.