Tvrze ve zdech moravských zámků : (Předběžné výsledky grantu MK)

Title: Tvrze ve zdech moravských zámků : (Předběžné výsledky grantu MK)
Variant title:
  • Feste in den Mauern der mährischen Schlösser : (Vorläufige Ergebnisse aus dem Grant des Kulturministeriums)
Source document: Archaeologia historica. 1998, vol. 23, iss. [1], pp. 415-426
Extent
415-426
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] DVORSKÝ, F., 1907: O starožitném panském rodě Benešoviců I. Brno.

[2] DVORSKÝ, F., 1916: Vlastivěda moravská, Hrotovský okres. Brno.

[3] HOSÁK, L., 1938: Historický místopis země Moravskoslezské. Praha.

[4] MACKERLE, J., 1958: Letopis města Jevíčka. Brno.

[5] MĚŘÍNSKÝ, Z.-PLAČEK, M., 1987: K poznání hradu Bukovina, Jižní Morava 23, 281-288.

[6] NOVOSADOVÁ, O.-MUK, J.-MUKOVÁ, J., 1975: Zámek v Českém Rudolci - SHP (strojopis ulož. na PÚ České Budějovice). SÚRPMO Praha.

[7] PINKAVA, J., 1993: Dějiny města Konice 1., Od počátků do roku 1848. Konice.

[8] PLAČEK, M., 1997: Tvrz v Tršicích do konce 16. století. In: Z pravěku do středověku, Sborník k 70. narozeninám Vladimíra Nekudy, 184-190. Brno.

[9] PLAČEK, M., 1997a: Tvrz v Hostimi a její držitelé do počátku 17. století, Jižní Morava 33, 37-45.

[10] PLAČEK, M., v tisku: Ke starší podobě zámku v Laškově a vladyckému rodu zakladatelů, Muzejní a vlastivědná práce - ČSPS.

[11] PLAČEK, M., v tisku a: Středověké feudální sídlo v Horních Dunajovicích, Jižní Morava 34.

[12] PLAČEK, M.-KEPRT, R., 1996: Zámek Štítina, stavebně historická analýza (ulož. na MK). Strážnice.

[13] PRASEK, V., 1890: Překlad s výkladem na dílčí listy země Opavské z r. 1377. In: 7. program českého vyššího gymnasia v Opavě, 1-24. Opava.

[14] SPURNÝ, F. a kol., 1983: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku II, Severní Morava. Praha.

[15] SVOBODA, L., 1996: Zámek v Jevíčku, stavebně historická analýza (ulož. na MK). Pardubice.

[16] SVOBODA, L., 1997: Zámek v Bílé Lhotě, stavebně historická analýza (ulož. na MK). Pardubice.

[17] SVOBODA, L., 1997a: Zámek v Konici, stavebně historická analýza (ulož. na MK). Pardubice.

[18] ŠÍPEK, Z., 1994: Dějiny Horních Dunajovic. Znojmo.

[19] TIRAY, J., 1926: Vlastivěda moravská, Slavonický okres. Brno,

[20] ÚLOVEC, J., 1996: Plány jihomoravských měst, hradů a zámků z fondu Reichsstadt Nürnberg, Jižní Morava 32, 267-293.

[21] ŽÁKAVEC, F., 1923: Dílo Josefa Mánesa II, Lid československý. Praha.