Plaček, Miroslav

Name variants:

Plaček, Miroslav (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 51.

Article
Plaček, Miroslav. 2. Castrum Bene — kolloquium. Archaeologia historica. 1991, vol. 16, iss. [1], pp. 388–389.

Article
Plaček, Miroslav. [Andronic, Alexandru. Iaşii: pînă la mijlocul secolului al XVII-lea: geneză şi evoluţie]. Archaeologia historica. 1991, vol. 16, iss. [1], pp. 394.

Article
Plaček, Miroslav. Dvě méně známé tvrze na moravském břehu Odry. Archaeologia historica. 2006, vol. 31, iss. [1], pp. 249–258.

Article
Plaček, Miroslav. Externí fortifikace moravských hradů. Archaeologia historica. 2002, vol. 27, iss. [1], pp. 139–154.

Article
Plaček, Miroslav. Formy feudálního sídla moravského venkova. Archaeologia historica. 1999, vol. 24, iss. [1], pp. 291–300.

Article
Plaček, Miroslav. Fortifikace ke kontrole a zajištění středověkých komunikací. Archaeologia historica. 1990, vol. 15, iss. [1], pp. 203–216.

Article
Plaček, Miroslav; Miloš, Stanislav. Fortifikační systém Hranic na Moravě. Archaeologia historica. 1995, vol. 20, iss. [1], pp. 219–232.

Article
Plaček, Miroslav. [Hermann und Alida Fabini, Kirchenburgen in Siebenbürgen.]. Archaeologia historica. 1987, vol. 12, iss. [1], pp. 434.

Article
Měřínský, Zdeněk; Plaček, Miroslav. Hrad Šenkenberk a jeho úloha v kolonizac i Znojemsk a. Archaeologia historica. 1993, vol. 18, iss. [1], pp. 211–223.

Article
Plaček, Miroslav; Procházka, Rudolf. Hrad Střílky. Archaeologia historica. 1984, vol. 9, iss. [1], pp. 167–178.

Article
Plaček, Miroslav. [Hrady a zámky v Cechách. Edice A—Z na cesty]. Archaeologia historica. 1987, vol. 12, iss. [1], pp. 447–448.

Article
Plaček, Miroslav. Hrady na hranici při pohledu z hranice. Archaeologia historica. 2004, vol. 29, iss. [1], pp. 331–341.

Article
Plaček, Miroslav. Hrady na Oslavě a ekonomické podmínky jejich vzniku a existence. Archaeologia historica. 1985, vol. 10, iss. [1], pp. 261–271.

Article
Plaček, Miroslav. Hrady středního Podyjí. Archaeologia historica. 1992, vol. 17, iss. [1], pp. 189–204.

Article
Plaček, Miroslav. Hrady v horním povodí Svratky. Archaeologia historica. 1986, vol. 11, iss. [1], pp. 189–200.

Article
Plaček, Miroslav. Hrady v hrazených moravských městech. Archaeologia historica. 1997, vol. 22, iss. [1], pp. 199–215.

Article
Plaček, Miroslav. [Jarmila Krčálová, Renesanční stavby Baldassara Maggiho v Čechách a na Moravě]. Archaeologia historica. 1988, vol. 13, iss. [1], pp. 656–657.

Article
Plaček, Miroslav. K adaptaci a využití antických fortifikací na Peloponésu ve středověku. Archaeologia historica. 2010, vol. 35, iss. 1-2, pp. 463–480.

Article
Plaček, Miroslav. K problematice hradů s pláštovou zdí na Moravě. Archaeologia historica. 1982, vol. 7, iss. [1], pp. 335–352.

Article
Plaček, Miroslav; Procházka, Rudolf. K problematice opevněných sídel přelomu raného a vrcholného feudalismu na Moravě (Teze). Archaeologia historica. 1986, vol. 11, iss. [1], pp. 159–170.

Article
Plaček, Miroslav. K proměně osady Jemnice na královské město. Archaeologia historica. 2007, vol. 32, iss. [1], pp. 93–102.