Poznámky k importům v Chrudimi a Hradci Králové

Title: Poznámky k importům v Chrudimi a Hradci Králové
Variant title:
  • Befunde zu den "Importen" in Chrudim und Hradce Králové
Source document: Archaeologia historica. 1998, vol. 23, iss. [1], pp. 429-434
Extent
429-434
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] ČIHÁKOVÁ, J., 1984: Pražská keramika 11.-13. století, in: H. Ječný et alii, Praha v raném středověku, Archaeologica Pragensia 5/2, 257-262.

[2] FROLÍK, J., 1981: Nálezy ze slovanského pohřebiště v Moravanech, Archeologické rozhledy 33, 319-320.

[3] FROLÍK, J., 1995: Předběžná zpráva o záchranném archeologickém výzkumu v Komenského ulici čp. 59 v Chrudimi (stavba trafostanice), Zpravodaj muzea v Hradci Králové 21, 73-81.

[4] FROLÍK, J.-SIGL, J., 1985: K počátkům města Chrudimi, Archaeologia Historica 10, 175-180.

[5] FROLÍK, J.-SIGL, J., 1993: Počátky feudálního sídla u kostela sv. Petra a Pavla v Kostelci u Heřmanova Městce, Východočeský sborník historický 3, 55-79.

[6] FROLÍK, J.-SIGL, J., 1994: New Facts on the Settlement on the Central Hilltop of the Town of Chrudim. Rescue Survey of 1982-1984, Památky archeologické LXXXV, 111-131.

[7] FROLÍK, J.-SIGL, J., 1995: Chrudimsko v raném středověku. Vývoj osídlení a jeho proměny. Hradec Králové.

[8] FROLÍK, J.-SIGL, J., 1997a: Předstihový archeologický výzkum v Chrudimi-Filištínské ulici na staveništi budovy Okresního archivu v roce 1996, Zpravodaj muzea v Hradci Králové 23, 86-95.

[9] FROLÍK, J.-SIGL, J., 1997b: Sídliště v Chrudimi u sv. Kříže a jeho význam pro počátky města, Chrudimský vlastivědný sborník II, 1-18.

[10] FROLÍK, J.-TOMÁŠEK, M., 1995: Archeologický výzkum historického jádra Čáslavi v letech 1991-1993, Archaeologia Historica 20, 147-156.

[11] HRUBÝ, V.-SIGL, J., 1996: Poutní odznak s vyobrazením sv. Stanislava z výzkumu v Hradci Králové, Archaeologia Historica 21, 7-15.

[12] MĚŘÍNSKÝ, Z.-ZUMPFE, E., 1996: Kachle malého formátu z Jihlavy a hradu Rokštejna a jejich ikonografie, Archaeologia Historica 21, 499-504.

[13] RICHTER, M.-VOKOLEK, V., 1995: Hradec Králové. Slovanské hradiště a počátky středověkého města. Hradec Králové-Praha.

[14] SIGL, J., 1972: Slovanské osídlení východních Čech I, II. Nepubl. Dipl. práce FFUK Praha.

[15] SIGL, J., 1986: Excavations at the Mediaeval Settlement of Staré Mýto in E Bohemia, in: Archaeology in Bohemia 1981-1985, 243-245. Praha.

[16] SIGL, J., 1995: Předstihový výzkum v Hradební ulici čp. 14 v Chrudimi, Zpravodaj muzea v Hradci Králové 21, 61-72.

[17] SIGL, J.-VOKOLEK, V., 1994: Výzkum středověkého sídliště na stavbě budovy České národní banky v Hradci Králové, Zpravodaj muzea v Hradci Králové 20, 86-95.

[18] SMETÁNKA, Z., 1959: K problému nejstarších plasticky zdobených kachlů v Čechách, Práce Krajského muzea v Hradci Králové, Ser. B, 2, 107-114.