Stavební rekonstrukce pozdně gotických kachlových kamen z hradu Lichnice

Title: Stavební rekonstrukce pozdně gotických kachlových kamen z hradu Lichnice
Variant title:
  • Die Baurekonstruktion des spätgotischen Kachelofens aus der Burg Lichnice
Source document: Archaeologia historica. 1998, vol. 23, iss. [1], pp. 457-[470]
Extent
457-[470]
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] DURDÍK, T., 1991: Stavební podoba jižního nároží hradu Lichnice v souvislosti s jeho počátky. CB 2, 53-64.

[2] DURDÍK, T., 1994: K interpretaci výsledků archeologického výzkumu jižního nároží hradu Lichnice. CB 4, 67-74.

[3] FRIČ, J., 1940: Jak jsme odkryli hrad Lichnici. Čas. čes. turistů/.

[4] FRIČ, J., 1946/47: Vrhcáby, oblíbená hra ve středověku. Podoubraví XII, 126-127.

[5] FROLÍK, J., 1995: Kachel ze sbírky OM Chrudim s reliéfem, zobrazujícím erbovní znamení ševcovského cechu. Osobní sdělení.

[6] FROLÍK, J.-HAZLBAUER, Z.-RÜCKEROVÁ, A., 1995: Chrudimský hrnčířský rod Medků a jeho kamnářské výrobky. AH 20/95, 523-538.

[7] FROLÍK, J.-SIGL. J., 1993: Zjišťovací výzkum na hradě Lichnici v roce 1991. CB 3, 117-123.

[8] GLOSOVÁ, M.-HAZLBAUER, Z.-VOLF, P., 1996: Stavební rekonstrukce dobových kamen v Muzeu Komenského v Přerově. VVM XLVIII/4, 394-402.

[9] HAZLBAUER, Z., 1983: Jednoduché obytné stavby v ikonografii českých gotických reliéfních kachlů. Arch. Prag. 4, 263-275.

[10] HAZLBAUER, Z., 1986: Příspěvek k technologii výroby pozdně středověkých kachlů. AH 11/86, 489-504.

[11] HAZLBAUER, Z., 1990: Motiv mořské víly Meluzíny v ikonografii českých gotických reliéfních kachlů. AH 14/89, 409-436.

[12] HAZLBAUER, Z., 1991a: Sbírka historických kachlů v Městském muzeu v Čáslavi a její původ. MaVP-ČSPS 29/99, 218-226, přebal.

[13] HAZLBAUER, Z., 1991b: České gotické reliéfní kachle s erbovním znamením ševcovského cechu. Arch. Prag. 11, 289-306.

[14] HAZLBAUER, Z., 1992: Středověká hra vrhcáby ve světle dobových pramenů. AH 17/92, 576-609.

[15] HAZLBAUER, Z., 1996: Stavební rekonstrukce gotických kamen z biskupského hrádku v městském muzeu Mohelnice, okr. Šumperk. Nepublikovaná studie a dokumentace v muzeu a u autora.

[16] HAZLBAUER, Z.-CHOTĚBOR, P., 1991: Stavební rekonstrukce dvou vrcholně gotických kamen ze Sezimova Ústí. AH 15/90, 361-383.

[17] HAZLBAUER, Z.-VOLF, P.-VITANOVSKÝ M., 1994: Stavební rekonstrukce pozdně gotických kachlových kamen na hradě Rabí, okr. Klatovy. AH 19/94, 415-429.

[18] KOUBA, J., 1964: Další doklady česko-uherských styků v oblasti středověké keramiky. ČNM CXXXIII, 185-199.

[19] MENCLOVÁ, D., 1972: České hrady, díl I, 154-157. Praha.

[20] MIKŠÍK, M.-HANYKÝŘ, V.-HAZLBAUER, Z., 1986: Studie podmínek výroby reliéfních ploch pozdně středověkých kachlů. AH 11/86, 505-513.

[21] PETRÁŇ, J., 1985: Dějiny hmotné kultury I, díl 2, 697-698.

[22] SEDLÁČEK, A., 1936: Hrady, zámky a tvrze Království českého. Díl XII, Praha.

[23] SMETÁNKA, Z., 1961: Základy uhersko-česko-polské skupiny pozdně gotických kachlů. PA LII, 592-598.

[24] ŠIMEK, T. a kol., 1989: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Díl VI - východní Čechy, 267-269. Praha.