Soubor renesančních bot ze studny u kostela Všech svatých na Pražském hradě

Title: Soubor renesančních bot ze studny u kostela Všech svatých na Pražském hradě
Variant title:
  • Die Kollektion von Renaissanceschuhen aus dem Brunnen an der Allerheiligenkirche in Präger Burg
Source document: Archaeologia historica. 1998, vol. 23, iss. [1], pp. 471-492
Extent
471-492
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] ANDERSON, R. M., 1979: The hispanic costume. New York.

[2] BÄUMEL, J.-SWANN, J. M., 1995: Die Schuhsammlung in der Dresden Rüstkammer. Waffen und Kostümkunde. Heft 1-2. München. 3-33.

[3] BONDI, F.-MARIACHER, G., 1983: If the shoe fits. Venesia.

[4] BORN, W., 1940: Die Entwicklung der europäischen Fussbekleidung von der Völkerwanderung bis zur Renaissance. Ciba Rundschau 43. 1572-1579.

[5] BRAVERMANOVÁ, M.-BŘEZINOVÁ, H. a kol., 1997: Soubor nálezů ze studny u kostela Všech svatých na Pražském hradě. Katalog výstavy Rudolf II. a Praha, expozice Míčovna. Soubor architektury. Archeologické nálezy z Pražského hradu. 13-16, foto 12-16.

[6] BRAVERMANOVÁ, M.-BŘEZINOVÁ, H.-HLAVÁČEK, P., 1997: Renesanční obuv ze studny u kostela Všech svatých na Pražském hradě. Kožařství 7. Zlín. 26-30.

[7] BRAVERMANOVÁ, M.-ČIERNA, A., 1997: Pohřební textilie z hrobu Rudolfa II. v královské hrobce v katedrále sv. Víta na Pražském hradě. Archaeologia historica 22. Brno. 363-387.

[8] BRAVERMANOVÁ, M.-KOBRLOVÁ, J.-SAMOHÝLOVÁ, A., 1994: Soubor textilních fragmentů ze studny u kostela Všech svatých. Muzejní a vlastivědná práce 32. Časopis společnosti přátel starožitností 102/3. Praha. 151-166.

[9] BRAVERMANOVÁ, M.-KOBRLOVÁ, J.-SAMOHÝLOVÁ, A., 1994: Textilie z hrobu Anny Jagellonské z Colinova mauzolea v katedrále sv. Víta na Pražském hradě. Archaeologia historica 19. Brno. 437-463.

[10] BRAVERMANOVÁ, M.-KOBRLOVÁ, J.-SAMOHÝLOVÁ, A., 1995: Textilie z hrobu Maxmiliána II. z Colinova mauzolea v katedrále sv. Víta na Pražském hradě. Archaeologia historica 20. Brno. 497-523.

[11] BRAVERMANOVÁ, M.-SAMOHÝLOVÁ, A., 1997: Textilie z hrobu Ferdinanda I. z Colinova mauzolea v katedrále sv. Víta na Pražském hradě. Muzejní a vlastivědná práce 35. Časopis společnosti přátel starožitností 105/2. Praha. 65-91.

[12] BRYCH, V., 1986: Středověké nálezy z Emauzského kláštera ve sbírkách Národního muzea v Praze. Časopis Národního muzea v Praze. Řada historická, ročník CLV, číslo 1-2. Praha. 13-29.

[13] Deutsches Ledermuseum 1980: Katalog. Heft 6. Deutsches Schuhmuseum. Offenbach.

[14] Die Böhmischen Landtagsverhandlungen. Praha 1887.

[15] DURIAN-RESS, S., 1992: Schuhe. Vom späten Mittelalter bis zur Gegenwart. München.

[16] FIALA, K., nedat.: Rukopisná pozůstalost. Uloženo v Archivu Pražského hradu. Nevytištěno.

[17] FINGERLIN, I., 1983: Zwei Schuhpaare aus einer Gruft in Tiengen am Oberrhein. Waffen und Kostümkunde. Hf. 2. München. 111-122.

[18] FROLÍK, J.-SMETÁNKA, Z., 1997: Archeologie na Pražském hradě. Praha.

[19] GOUBITZ, O., 1984: The drawing and registration of Archeological Footwear. Studies in Conservation 29. 187-196.

[20] GOUBITZ, O., 1985: Modenschoenen uit een Waddenwrak. Westerheem XXXIV/5. Amsterdam. 223-228.

[21] GOUBITZ, O., 1987: Lederresten uit stad Groningen: het schoeisel. Groningse volksamlmanak historisch jaarboek voor Groningen. Groningen. 147-168.

[22] HANS SACHS der SCHUHMACHER 1494-1576. Katalog výstavy. Offenbach. 1994.

[23] HAUSENBLASOVÁ, J., 1996: Seznamy dvořanů císaře Rudolfa II. z let 1580, 1584 a 1598. Paginae historiae 4. Sborník Státního ústředního archivu. Praha. 39-150.

[24] HAUSENBLASOVÁ, J.-ŠRONĚK, M., 1997: Praha císaře Rudolfa II. Praha.

[25] HLAVÁČEK, P., 1994: Unikátní nález bot v Šumperku. Severní Morava 67. Šumperk. 55-58.

[26] HLAVÁČEK, P.-ORLITA, A.-VACULÍK, J., 1997: Zpráva o konzervování souboru kožených bot ze studny u kostela Všech svatých. Uloženo v dokumentaci Oddělení uměleckých sbírek Správy Pražského hradu. Nevytištěno.

[27] JANÁČEK, J., 1961: Řemeslná výroba v českých městech v 16. století. Praha.

[28] JÄFVERT, E., 1938: Skomod och skotillverkning fran medeltiden till vara dagar. Stockholm.

[29] KASIČKA, F.-LIVOROVÁ, M.-VILÍMKOVÁ, M., 1967: Kaple Všech svatých. Stavebně historický průzkum Pražského hradu. Státní ústav pro rekonstrukce památkových měst a objektů. Nevytištěno.

[30] KASIČKA, F.-STRNADOVÁ, V.-SVOBODA, J.-VÁVROVÁ, V., 1992: Ústav šlechtičen. Stavebně historický průzkum Pražského hradu. Státní ústav pro rekonstrukce památkových měst a objektů. Nevytištěno.

[31] KOZÁK, H., 1912: Nauka o látkách, nástrojích a strojích oboru obuvnického. Praha.

[32] LACROIS, P.-DUCHENSE, A., 1852: Histoire des Cordonniers. Paris.

[33] Lidé a boty. Reprezentační výtisk The Bata Shoe Museum. Toronto 1994.

[34] MALÁ, V., 1983: Vody, studně a kašny na Pražském hradě. Uloženo v Archivu Pražského hradu, č. j. 401 990/83. Nevytištěno.

[35] MATĚJIČKA, J., 1885: Základové obuvnictví. Praha.

[36] MUK, J., 1986: Starý palác. Křídlo zemských desek a sněmovny. Vladislavský sál. Stavebně historický průzkum Pražského hradu. Státní ústav pro rekonstrukce památkových měst a objektů. Nevytištěno.

[37] REDFERN, W. B., 1904: Royal and historic gloves and shoes. London.

[38] STOCKÝ, A., 1927: Konservace muzejních předmětů. Praha.

[39] SULSER, W., 1948: Bally. Ausstellung Felsgarten. Schönenwerd. Bally Schuhmuseum.

[40] SWANN, J. M., 1975: A history of shoe fashion. Northampton.

[41] SWANN, J. M., 1982: Shoes. London.

[42] THIEL, E., 1960: Geschichte des Kostüms. Berlin.

[43] WEBER, P., 1986: Schuhe. Drei Jahrtausende in Bildern. Aarau. Stuttgart.

[44] WILSON, E., 1969: A history of shoe fashion. London.

[45] WINTER, Z., 1893: Dějiny kroje v českých zemích. Praha.

[46] WINTER, Z., 1909: Řemeslnictvo a živnosti XVI. věku v Čechách. Praha.

[47] WALLISOVÁ, M., 1995: Pražské nálezy koželužen. Archaeologia historica 20. Brno. 623-631.