Doklady hmotnej kultúry Starého Zvolena (Pustého hradu) od 12. do 17. storočia

Title: Doklady hmotnej kultúry Starého Zvolena (Pustého hradu) od 12. do 17. storočia
Variant title:
  • Materielle Kultur aus Alt-Zvolen (Pustý hrad, dt.: "Wüst e Burg") im 12.-17. Jahrhundert
Source document: Archaeologia historica. 1999, vol. 24, iss. [1], pp. 351-[361]
Extent
351-[361]
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] FIALA, A. 1977: Obytná veza Trenčianskeho hradu. In: Pamiatky a příroda 2, s. 13-15.

[2] FUGEDI, E. 1986: Caslle and society medieval Hungary (1000-1437). Budapcst, s. 55.

[3] HANULIAK, V. 1996: Via magna na strednom Slovensku v období včasného a vrcholného středověku. In: AH

[4] 21. Bmo, s. 443^52.

[5] HANULIAK, V. 1998: Pustý hrad nad Zvolenom. Pamiatky a múzcá 1, s. 14-19.

[6] HANULIAK, V. 1998: Pustý hrad. In: Zvolen - přeměny mesta. Martin, s. 8-12.

[7] HANULIAK, V. 1994: Archeologický výskům Zvolcnského komitátneho hradu. In: AH 19. Bmo, s. 207-214.

[8] HORVÁTH, A. P. 1989: Petschcncgen Kumancn Jassen. Budapcst, s. 14, 50.

[9] HUNKA, J. 1966: Numizmatická expertíza nálezov mincí v sezóně 1995. In: Zvolen - Pustý hrad. Závěrečná

[10] výskumná správa.

[11] KALMÁR, J. 1971: Régi magyar fegyvcrek. Budapest, s. 148.

[12] MEDVEDEV, A. F. 1966: Ručnoe mctal'nojc oruzijc VIII.-X1V. v. Archeologija SSSR. s. 56, tab. 110, 15.

[13] MEDVEDEV, A. F. 1966: c. d. s.110, tab. 14.

[14] MEDVEDEV, A. F. 1966: c. d. s.76-77, tab. 27.

[15] MEDVEDEV, A. F. 1966: c. d. s. 84, 95, tab. 30, 31.

[16] MEDVEDEV, A. F. 1966: c. d. s. 82, tab. 21, 25.