Hanuliak, Václav

Name variants:

Hanuliak, Václav (preferred)
Content type
Displaying 1 - 18 of 18.

Article
Hanuliak, Václav. Archeologický doklad zaniknutej radnice vo Zvolené. Archaeologia historica. 2003, vol. 28, iss. [1], pp. 317–324.

Article
Hanuliak, Václav; Ragač, Radoslav. Archeologický výskum neznámej stredovekej architektúry v centre Zvolena. Archaeologia historica. 2007, vol. 32, iss. [1], pp. 139–150.

Article
Hanuliak, Václav. Archeologický výskum zvolenského komitátneho hradu : (Výsledky po druhej výskumnej sezóne). Archaeologia historica. 1994, vol. 19, iss. [1], pp. 207–214.

Article
Hanuliak, Václav. Doklady hmotnej kultúry Starého Zvolena (Pustého hradu) od 12. do 17. storočia. Archaeologia historica. 1999, vol. 24, iss. [1], pp. 351–[361].

Article
Hanuliak, Václav; Šimkovic, Michal. Dončov hrad a vrcholnostredoveké refúgium nad Zvolenom. Archaeologia historica. 1997, vol. 22, iss. [1], pp. 161–[168].

Article
Hanuliak, Václav. Historicko-archeologický výskum Pustého hradu vo Zvolene. Archaeologia historica. 1993, vol. 18, iss. [1], pp. 161–166.

Article
Hanuliak, Václav. Hrad Čabraď v dějinách Hontu. Archaeologia historica. 2004, vol. 29, iss. [1], pp. 299–308.

Article
Hanuliak, Václav. K problematike počiatkov města Krupiny. Archaeologia historica. 1995, vol. 20, iss. [1], pp. 267–274.

Article
Hanuliak, Václav. Malé stredoveké opevnené sídla v Liptove. Archaeologia historica. 1988, vol. 13, iss. [1], pp. 299–306.

Article
Hanuliak, Václav. Materiálne doklady remeselníckych dielní na Pustom hrade. Archaeologia historica. 2001, vol. 26, iss. [1], pp. 185–191.

Article
Hanuliak, Václav. Najstaršia forma stredovekého mestského opevnenia vo Zvolene. Archaeologia historica. 2008, vol. 33, iss. [1], pp. 147–155.

Article
Hanuliak, Václav; Hunka, Ján. Poklad mincí z Pustého hradu pri Zvolené. Archaeologia historica. 2000, vol. 25, iss. [1], pp. 359–[367].

Article
Hanuliak, Václav; Ragač, Radoslav. Príspevok k problematike existencie kláštorného hospica a Kostola sv. Ducha v Slovenskej Ľupči. Archaeologia historica. 2000, vol. 25, iss. [1], pp. 233–244.

Article
Hanuliak, Václav. Via magna na strednom Slovensku v období včasného a vrcholného stredoveku. Archaeologia historica. 1996, vol. 21, iss. [1], pp. 443–449.

Article
Hanuliak, Václav. Vojenské pevnosti Jána Jiskru vo Zvolené. Archaeologia historica. 2006, vol. 31, iss. [1], pp. 259–269.

Article
Hanuliak, Václav. Výnimočné formy inhumácie v stredoveku a novoveku. Archaeologia historica. 2006, vol. 31, iss. [1], pp. 371–385.

Article
Hanuliak, Václav; Ragač, Radoslav. Zámok Víglaš v období 14.-18. storočia. Archaeologia historica. 2002, vol. 27, iss. [1], pp. 279–288.

Article
Hanuliak, Václav. Zvolenská protiturecká obranná línia. Archaeologia historica. 2005, vol. 30, iss. [1], pp. 243–253.