Zobrazení Dračího řádu Zikmunda Lucemburského na vrcholně gotických středoevropských kachlích

Title: Zobrazení Dračího řádu Zikmunda Lucemburského na vrcholně gotických středoevropských kachlích
Variant title:
  • Abbildung des Drachenordens von Sigismund von Luxemburg auf den hochgotischen mitteleuropäischen Kacheln
Source document: Archaeologia historica. 1999, vol. 24, iss. [1], pp. 387-[400]
Extent
387-[400]
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] ANONYM 1895: Über den Drachenorden. In: Jahrbuch der K.K. heraldischen Gesellschaft "Adler", 63-82.

[2] BAERISWYL, A. 1996: Burg-Kartause—Zuchthaus. Die archäologischen Rettungsgrabungen auf dem Thorberg. Mittelalter I., 70-76. Basel.

[3] BAUM, W. 1996: Císař Zikmund. Praha.

[4] BUBEN, M. 1994: Enccyklopedie heraldiky. Praha.

[5] ČÁREK, J. 1985: Městské znaky v českých zemích. Praha.

[6] DRŠKA, V. 1996: Zikmund Lucemburský - liška na trůně. Praha.

[7] ERNEÉ, M. 1997a: Zpráva o dílčích výsledcích a perspektivách zpracování souboru gotických keramických kachlů ze státního hradu a zámku Český Krumlov. Archiv OVM Český Krumlov.

[8] ERNEÉ, M. 1997b: Zpráva čj. 197/97 o dosavadních výsledcích zpracování souboru gotických kachlů ze státního hradu a zámku Český Krumlov. Archiv OVM Český Krumlov.

[9] GRAUS, I. 1996: Dračí řád Zigmunda Lucemburského a jeho symbolika. Sloven. archivístika 31, 86-106.

[10] HALADA, J. 1992: Lexikon české šlechty. Praha.

[11] Z HARTENTHALU, E. 1918: Nález kachlů v zámku Krumlovském. Zpráva knížeti Schwarzenberkovi a žádost o finanční příspěvek na další výzkum. Stát. archiv Třeboň, pobočka Č. Krumlov.

[12] HOLL, I. 1958: Középkori kályhácsempék Magyarországon I. (Mittelalterliche Ofenkacheln in Ungarn I.) Bud. Régiségei XVIII, 21-300.

[13] HOLL, I. 1971: Középkori kályhácsempék Magyarországon II. (Mittelalterliche Ofenkacheln in Ungarn II.) Bud. Régiségei 22, 161-207.

[14] HOLL, I. 1990: Középkori kályhácsempék Magyarországon IV. (Mittelalterliche Ofenkacheln in Ungarn IV.) Archaeolog. Ertesitö 117, 58-95.

[15] HOLL, I. 1997: Uherské kachle se zobrazením Dračího řádu. Písemné osobní sdělení. Archiv autora.

[16] CHWALEWIK, E. 1955: Elibrisy Polskie Szesnastego i Siedemnastego Wieku. Wroclaw.

[17] KAUFMANN-ROTH, E.-BUSCHOR, R.-GUTSCHER, D. 1994: Spätmittelalterliche Ofenkeramik in Bern. Bern.

[18] KOVÁCS, É. 1987: Luxcmburgi-uralkodók rendjeji. In: Müveszet Zsigmond király korában 1387-1537, I. Tanulmányok, 135-148. Budapest.

[19] KOZÁK, É. 1981: A Vértésszentkereszti bencés apátság gotikus kályháczempei (Die gotischen Ofenkacheln der Benediktenaptei von Vértesszentkereszt). Com. Arch. Hung. (1981), 179-199.

[20] KOZÁK, E. 1993: A vertésszentkereszti apátság (Abteikirche des benediktionsordens in Vertésszentkereszt). Budapest.

[21] LIŠKA, K. 1989: Městské znaky s ozdobami.

[22] PROCHÁZKA, R. 1974: Österreichisches Ordenhandbuch. München.

[23] RAK, J. 1973: Zpráva o nálezech kachlů v Českém Krumlově a o příslušných dokumentech v OA Třeboň. ONZ ARÚ AV ČR čj. 4811/77.

[24] RAKOVÁ, I. 1981: Rožmberské teritorium v předvečer husitské revoluce (Vztahy Oldřicha z Rožmberka k Čeňkovi z Vartenberka). Fol. histor. Bohem. 3, 263-284.

[25] RAKOVÁ, I. 1982: Čeněk z Vartenberka (1400-1425). Příspěvek k úloze panstva v husitské revoluci. Sbor. histor. 28, 57-93.

[26] SEDLÁČEK, A. 1895: Hrady, zámky a tvrze Království českého, díl X., 198, 202. Praha.

[27] SCHWARZENBERG, K. 1992: Heraldika. Uherské Hradiště.

[28] STUDNIČKOVÁ, M. 1990: Umění v době Zikmunda Lucemburského. Umění 38, 266-269.

[29] STUDNIČKOVÁ, M. 1992: Hoforden der Luxemburger. Umění 40, 320-328.

[30] ŠMAHEL, F. 1993: Husitská revoluce, díl I-IV. Praha.

[31] VAVŘINEC Z BŘEZOVÉ, 1940: Kronika husitská. Praha.